1 Oktober 2021

Toxikologi och 3R: tema för fokusbrev

I höstens första fokusbrev Focus on the 3Rs fördjupar vi oss i toxikologin och arbetet med 3R.

I höstens fokusbrev dyker vi in i toxikologins värld och uppmärksammar utvecklingen kopplat till 3R. Vi gör en översyn av berörda myndigheter och hur de samarbetar nationellt och internationellt. Vi träffar enskilda forskare och aktörer från toxikologins område, som delar med sig av sina kunskaper. Och så får du ett axplock av vad vi på 3R-centret gör i höst.

Senast uppdaterad: