29 Oktober 2021

Nya 3R-projekt finansieras

Vetenskapsrådet finansierar fyra nya och ett fortsättningsprojekt i årets 3R-utlysning. Projekten omfattar alla tre R.

Vetenskapsrådet utlyser årligen bidrag till projekt som på olika sätt främjar 3R-principen. Relevans för 3R är ett absolut krav i denna utlysning. I slutet av oktober publicerade Vetenskapsrådet alla beviljade projekt på sin webbplats:

Beviljade projekt 2021

  • Fortsättningsansökan: Vidareutveckling av en in utero-injektion för att reducera antalet möss som används inom livsvetenskaperna, Karolinska Institutet
  • Premedicinering av gnagare vid gasanestesi för bättre djurvälfärd och forskning, Sveriges lantbruksuniversitet
  • Utveckling av nya stamcellsbaserade modeller för att återuppbygga nervkretsar vid Parkinsons sjukdom, Lunds universitet
  • En in vitro-pipeline för att undersöka artskillnader inom utvecklingsneurotoxicitet, Uppsala universitet
  • Optimering av zebrafiskhållning - effekter av miljöberikning, tankstorlek och fisktäthet, Uppsala universitet

Senast uppdaterad: