10 December 2021

Focus on the 3Rs: Vilda djur och 3R

I årets sista utgåva av Focus on the 3Rs fokuserar vi på vilda djur och viltförvaltning. Vi låter enskilda forskare och experter berätta om sina studier och uppdrag inom det här spännande området.

I decembers utgåva av vårt fokusbrev Focus on the 3Rs ger vi en översikt av forskning på vilda djur och viltförvaltning. Du får ta del av enskilda forskares arbete och deras tankar kring att ersätta djurförsök inom det här området.

Vi presenterar ännu en ordinarie ledamot i Sveriges nationella kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål – Erika Roman på Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet. Erika har varit ledamot i kommittén sedan bildandet av Sveriges 3R-center och har lång erfarenhet av djurvälfärd och 3R.

Ansvarig myndighet för viltförvaltning i Sverige är Naturvårdsverket och vi har bett dem berätta om den forskningsfinansiering de administrerar. De beskriver också sitt arbete med att godkänna fällor med hänsyn till djurvälfärd.

Trevlig läsning!

Senast uppdaterad: