14 December 2021

Webbinarier om djurfria cellmodeller

Tillsammans med fem andra 3R-organisationer i Europa har vi på Sveriges 3R-center arrangerat en webbinarieserie om djurfria cellmodeller under hösten 2021.

Sex logotyper med de organisationer som anordnade en webbinarieserie om djurfria cellmodeller.

Komplexa 3D-modeller, till exempel organoider, är exempel på djurförsöksfria modeller som används alltmer inom forskningen. Med hjälp av dessa har vi kunnat ersätta vissa djurförsök eller delar av djurförsök. Men många metoder är fortfarande beroende av produkter som kommer från djur, bland annat för att kunna bilda strukturer för cellerna att växa i, som efterliknar vävnad och miljö i ett biologiskt system. Att ersätta dessa produkter med helt djurfria alternativ skulle ge många fördelar.

Vi har gått samman med andra 3R-center i Europa och fördjupat oss i ämnet. I en serie korta webbinarier ville vi under hösten 2021 lyfta möjligheter och diskutera utmaningar framåt.

Inspelade webbinarier

Alla webbinarier spelades in och är publicerade på det brittiska 3R-centrets webbplats.

Senast uppdaterad: