25 Mars 2022

Focus on the 3Rs: Validering

Vårens första fokusbrev går på djupet när det gäller utvärdering och validering av nya metoder.

Solida utvärderingar av en ny testmetod är avgörande för att potentiella användare ska lita på metoden, acceptera den och börja använda den. Metoder avsedda för regulatorisk riskbedömning måste också gå igenom en formell validering. Vi försöker reda ut begreppen och vi lyfter även fram behovet av samarbete för att skynda på en övergång till mer humanbaserad forskning och för att minska behovet av djurförsök.

Detta är ämnet för vårt första fokusbrev 2022. Vi ger dig en inblick i hur systemet kring utveckling, utvärdering och validering av in vitro-metoder ser ut.

Den svenska kontexten

Du får även veta mer om Sveriges 3R-centers resurser inom området och hur vi försöker sammanföra olika aktörer för att dela kunskap och samverka.

Sedan i höstas är 3R-centret nationell kontaktpunkt för det europeiska nätverket rörande validering – PARERE. Vi har pratat med Kaisa Askevik om det senaste PARERE-mötet.

Du träffar också en av våra nyaste ledamöter i Nationella kommittén, Sofia Kamlund. Sofia är ingenjör med kunskaper inom nanoteknik och immaterialrätt.

Senast uppdaterad: