13 April 2022

Årets rapport om djurfria metoder

Varje år ger EU:s referenslaboratorium EURL ECVAM ut en statusrapport med tillgängliga djurförsöksfria metoder. Årets rapport publicerades i början av april.

Rapporten beskriver området djurfria metoder av idag, och det handlar om allt från forskning och utveckling till validering av nya metoder.

Nya metoder utvecklas raskt inom flera olika områden, till exempel 3D-modeller, cellmodeller, organ-på-chip och datormodeller. Metoderna utvärderas och används sedan i verksamheter över hela världen. Statusrapporten från EURL ECVAM vill ge en bild av hur det ser ut i dag.

Senast uppdaterad: