26 April 2022

Nationella kommitténs årsberättelse för 2021

Nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål har publicerat sin årsberättelse.

Varje år redogör Nationella kommittén för sitt och Sveriges 3R-centers arbete i en årsberättelse. Under 2021 installerades en ny nationell kommitté. Många ledamöter fortsätter som ordinarie, några är nya och några avtackades. Den nya kommittén presenteras närmare i årsberättelsen.

Portföljstyrning

Nationella kommittén förändrade även sitt arbetssätt genom att introducera portföljstyrning. Det innebär att allt operativt arbete organiseras i två portföljer med en ansvarig ledamot för varje portfölj, och det strategiska arbetet i en tredje portfölj med alla ledamöter.

Den digitala omställningen

Även 2021 har präglats av pandemin. Den stora omställningen till digitala aktiviteter gjorde vi redan 2020 och vi har på så sätt kunnat erbjuda fler aktiviteter för fler deltagare än vad vi hade kunnat göra med fysiska möten. De första fysiska träffarna kom igång under senhösten med två dagars sammanträde och workshop för Nationella kommittén på Jordbruksverkets nya huvudkontor i Jönköping och ett fysiskt årligt möte för alla djurskyddsorgan i Stockholm.

Senast uppdaterad: