27 April 2022

Infografik om djurfria metoder

För att underlätta och stimulera utveckling, utvärdering och formell validering av nya djurfria testmetoder, har 3R-centret tagit fram infografik. Den är tänkt att visualisera processen och förenkla för alla som utvecklar nya metoder.

Våra olika samarbetspartner lyfter ofta hinder när det gäller utvärdering och formell validering av nya testmetoder. Det handlar om finansiering, men också bristen på tydlig och tillgänglig information om hur processen ser ut och vad som krävs. Därför har Sveriges 3R-center tagit fram infografik för att beskriva och visualisera processen.

Utvärdering och formell validering

Vi har gjort två olika infografiker. En tar upp avgörande steg och dokument i processen för att utveckla och utvärdera djurfria metoder. Den beskriver också när formell validering är nödvändig. Den andra infografiken fokuserar enbart på den formella valideringen.

Båda infografikerna är på engelska.

Senast uppdaterad: