Logotyp Jordbruksverket

Zebrafisk som försöksdjur

Zebrafisk blir en allt vanligare djurmodell i forskning. Det gör att vi behöver veta mer om deras välbefinnande och hur de reagerar på stress och smärta.

Zebrafiskar i ett akvarium med gröna växter.

Zebrafiskar i ett akvarium på Uppsala universitet.

Sveriges 3R-center har pratat med två forskare som båda använder zebrafisk i sin forskning och i sin undervisning: Lynne Sneddon på Göteborgs universitet och Svante Winberg på Uppsala universitet. Vi bad dem berätta om sin forskning och pågående projekt relaterade till 3R.

Artikeln är skriven på engelska och är därför publicerad på vår engelska webbplats.