28 Juni 2022

Focus on the 3Rs: Utbildning

I junis utgåva av Focus on the 3Rs sätter vi luppen på utbildning och fortbildning; allt från grundskola till yrkesutbildningar, men även kompetensutveckling hos yrkesverksamma.

Alla som arbetar med försöksdjur måste ha rätt utbildning och fortsätta fortbilda sig under hela sitt yrkesliv. 3R är väsentliga delar av både grundläggande utbildning och kontinuerlig kompetensutveckling. Kunskap om vetenskapliga metoder, djurförsök och djurförsöksfria metoder är viktigt att lära sig även i yngre åldrar.

I den senaste utgåvan av vårt fokusbrev, Focus on the 3Rs, lyfter vi fram utbildning och fortbildning på alla nivåer; från grundskola till avancerad yrkesnivå. 3R-centret erbjuder resurser på alla nivåer, vilket vi beskriver. Du kan också läsa mer om andra nationella och europeiska resurser.

Du träffar också två av våra ordinarie ledamöter i Sveriges nationella kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål: Madeleine Le Grevès och Leif Carlsson. Båda är starkt förknippade med utbildning och träning inom försöksdjursvetenskap i Sverige.

Fokusbreven publiceras i första hand på engelska.

Senast uppdaterad: