4 Oktober 2022

Fokus på forskning och 3R

Vårt senaste fokusbrev Focus on the 3Rs lyfter fram våra mest lästa intervjuer och artiklar med forskare, djurskyddsorgan och andra intressenter.

Vi intervjuar bland annat en forskare som jobbar med cellmodeller, två forskare som jobbar med zebrafisk som djurmodell och en forskare som utvecklar djurfria cellodlingsmedier.

Vi berättar om våra senaste och kommande aktiviteter, våra nya filmer och en ny bedömningsmall som vi tagit fram för att underlätta för forskare, veterinärer, försöksledare och djurtekniker.

Senast uppdaterad: