5 Oktober 2022

Stöd för att bedöma ohälsa hos gnagare

Nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål och deras expertgrupp har tagit fram ett stöd för att bedöma ohälsa hos gnagare före, under och efter ett försök.

Stödet som är i form av en tabell är avsett för forskare, veterinärer, godkända föreståndare och djurvårdande personal. Det kan användas för att bedöma djurens ohälsa före, under och efter försök och för att avgöra om avbrytningspunkten som är beskriven i den etiska ansökan är uppnådd.

Försöksledare kan också använda stödet för att motivera en avbrytningspunkt i den etiska ansökan.

Materialet kan kompletteras med kriterier som är anpassade till specifika modeller. Det är skrivet på svenska och engelska, och är publicerat i Word-format för att det ska gå att använda och fylla i digitalt.

Senast uppdaterad: