30 Januari 2023

Nu hyllar vi alla djurtekniker

Den första veckan i februari är den internationella veckan för försöksdjurstekniker, vilket vi vill uppmärksamma.

En råtta ligger avslappnat över armen på en djurskötare och tittar rakt fram.

Under en vecka i februari uppmärksammar vi alla djurtekniker.

Teknikerveckan som internationellt kallas för International Laboratory Animal Technician Week, är en årlig vecka som syftar till att uppmärksamma vikten av djurteknikers arbete med försöksdjur och deras betydelse för forskningen. Konceptet myntades i USA 1999 och har sedan dess spridit sig till stora delar av världen. Veckan infaller alltid den första veckan i februari.

Nationell träff för djurtekniker

Vi på Sveriges 3R-center uppmärksammar teknikerveckan med aktiviteter särskilt riktade till djurtekniker. I år anordnar vi en nationell träff i Stockholm, där djurtekniker från hela landet kan träffas för att byta erfarenheter och lära av varandra.

De får då lyssna till olika föredrag om aktuell lagstiftning och hälsobedömning av försöksdjur. Vi håller även en workshop om känslomässig påfrestning kopplat till arbetet som djurtekniker.

Tips på aktiviteter

I samband med teknikerveckan vill vi dela med oss av några aktiviteter som relativt enkelt går att göra på den egna arbetsplatsen:

  • Bjud in en forskare som har eller har haft ett nära samarbete med djurteknikerna på avdelningen och låt hen berätta hur djurteknikerna har bidragit till forskningen
  • Låt en djurtekniker skugga en forskare, till exempel att följa en biopsis väg från musens öra till genomförd genotypning
  • Bjud medarbetarna på frukost, lunch eller fika
  • Gör ett quiz för djurtekniker och forskare som kan handla om försöksdjurskunskap, 3R eller arbetsplatsen; ge djurtekniker en chans att visa sin kunskap och skicklighet
  • Filmtips: The Laboratory Rat: A Natural History av Manuel Berdoy, som finns på Youtube.

Senast uppdaterad: