Logotyp Jordbruksverket

Ny nationell kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål

Varje medlemsland i EU ska inrätta en nationell kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. Den 1 februari 2023 installerade Jordbruksverket en ny svensk kommitté för två år.

Nationella kommitténs uppdrag är bland annat att ge råd och stöd till svenska djurskyddsorgan och berörda myndigheter när det gäller försöksdjur och den etiska prövningen av djurförsök. Kommittén ska också samarbeta med andra verksamheter och kommittéer i Europa. Det är Jordbruksverket som inrättar kommittén.

Nationella kommittén är styrgrupp till Sveriges 3R-center och prioriterar vårt arbete.

Nationella kommittén 2023–2025

Den nya nationella kommittén är vald för två år och består av

 • Jan Cedervärn, Jordbruksverket, ordförande
 • Anders Forslid, Lunds universitet, vice ordförande
 • Elin Nyman, Linköpings universitet, ordinarie ledamot
 • Elin Törnqvist, Statens veterinärmedicinska anstalt, ordinarie ledamot
 • Helena Elofsson, Jordbruksverket, ordinarie ledamot
 • Ivan Nalvarte, Karolinska Institutet, ordinarie ledamot
 • Karin Gabrielson Morton, Forska Utan Djurförsök, ordinarie ledamot
 • Katarina Cvek, Sveriges lantbruksuniversitet, ordinarie ledamot
 • Kristina Fant, Key2Compliance, ordinarie ledamot
 • Lars Bräutigam, Karolinska Institutet, ordinarie ledamot
 • Lotte Martoft, industrikonsult, ordinarie ledamot
 • Madeleine Le Grevès, Uppsala universitet, ordinarie ledamot
 • Emma Brunberg, Djurskyddet Sverige, ersättande ledamot
 • Oskar Karlsson, Stockholms universitet, ersättande ledamot
 • Sara Barr, Göteborgs universitet, ersättande ledamot
 • Sofia Östman, AstraZeneca, ersättande ledamot