22 Februari 2023

Nu kan du söka projektbidrag för 3R

Vetenskapsrådets årliga utlysning för projektbidrag inom 3R är nu öppen. Bidraget syftar till att främja utvecklingen av metoder för att ersätta, minska och förfina djurförsök. Utlysningen är öppen mellan den 22 februari och den 28 mars 2023.

Relevans för 3R är ett absolut krav för utlysningen och du ska redogöra för vilket eller vilka av de 3R:en som du anser är viktigast i projektet. Du ska också utveckla på vilket sätt ditt projekt är relevant för och främjar utvecklingen av 3R. De kvalitativa och kvantitativa effekterna vad gäller 3R ska också beskrivas i ansökan.

Ansökan är öppen till och med den 28 mars kl. 14.00.

Senast uppdaterad: