3 Mars 2023

Nationella kommitténs årsberättelse

Nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål har publicerat sin årsberättelse.

Nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål är styrgrupp för Sveriges 3R-center och vårt gemensamma arbete presenteras i en årlig rapport. Arbetet under 2022 är nu sammanställt i en årsberättelse.

Under 2022 kunde vi återigen hålla fysiska aktiviteter runt om i landet. Vi höll till exempel det årliga mötet för alla djurskyddsorgan i Lund, men också digitalt för dem som inte hade möjlighet att vara med på plats. Vi fortsatte våra populära workshoppar om hantering av mus och råtta , i år på engelska för att kunna möta fler intresserade.

Under ett av årets många webbinarier presenterade vi ett stöd för bedömning av ohälsa, som kommitténs expertgrupp har tagit fram. Det är tänkt som ett stöd för forskare, föreståndare, veterinärer och djurhälsopersonal att bedöma ohälsa hos gnagare före, under och efter ett försök.

I maj höll vi en uppskattad workshop om moderna in vitro-metoder på Lunds universitet. Deltagarna fick besöka labb och även själva prova på olika tekniker. Under året har kommittén även arbetat intensivt med att forma och enas om ett arbetsmaterial när det gäller en nationell strategi för att ersätta djurförsök.

Vi har tagit fram flera filmer, både animerade och filmade på plats, för att visualisera metoder som kan minska och ersätta djurförsök.

Under slutet av 2022 uppmärksammade vi också att 3R-centret fyller 5 år.

Senast uppdaterad: