7 Mars 2023

Focus on the 3Rs: Replacement

I årets första fokusbrev fokuserar vi på replacement och utvecklingen för att ersätta fler djurförsök.

I mars månads utgåva intervjuar vi forskare och myndigheter om aktuella rön och nyheter på området. Vi har bland annat träffat forskaren Ivan Nalvarte på Karolinska Institutet, som är ny ledamot i Nationella kommittén och som arbetar både med djurmodeller och djurförsöksfria modeller i sin forskning om hjärnan.

Vi berättar om en ny onlinetjänst för alternativa metoder och om en digital utbildningsresurs på EU-nivå. Du får ta del av vad som pågår inom 3R-centret i vår och kommande aktiviteter.

Focus on the 3Rs publiceras i första hand på engelska.

Senast uppdaterad: