Publiceringsdatum21 Mars 2023

Årets rapport om djurfria metoder

Varje år publicerar EU:s referenslaboratorium EURL ECVAM en statusrapport med tillgängliga djurförsöksfria metoder. Årets rapport är klar!

Rapporten beskriver området djurfria metoder av idag, och det handlar om allt från forskning och utveckling till validering av nya metoder.

Nya metoder utvecklas raskt inom flera olika områden, till exempel 3D-modeller, cellmodeller, organ-på-chip och datormodeller. Metoderna utvärderas och används sedan i verksamheter över hela världen. Statusrapporten från EURL ECVAM vill ge en bild av hur det ser ut i dag.

Senast uppdaterad: