Logotyp Jordbruksverket

Sveriges 3R-centers verksamhet minskar

Regeringen har beslutat att ta bort den öronmärkta finansiering som tidigare funnits för Sveriges 3R-centers verksamhet.

Jordbruksverket ska i enlighet med sin instruktion fortsatt ha ett kompetenscentrum för 3R‑frågor med syfte att främja och samordna arbetet med att ersätta, begränsa och förfina djurförsök. På grund av det finansiella läget behöver verksamheten minska under 2024.

Det innebär att 3R‑centret inte kommer kunna driva utvecklingen av 3R i Sverige på samma sätt som tidigare. Det blir mindre stöd i form av nya råd och rekommendationer, informations- och utbildningsinsatser, möten, workshoppar och annan kommunikation.

Centret kommer att finnas kvar med ett mindre kansli och etablerade kontaktvägar så som e‑post och webbplats.

Verksamheten 2024

Nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål, som är 3R‑centrets styrgrupp, har beslutat att centret ska prioritera sina viktigaste målgrupper under 2024. Dessa målgrupper är definierade av kommittén som svenska djurskyddsorgan, myndigheter, regionala djurförsöksetiska nämnder samt forskningsfinansiärer. Vi kommer att rikta insatser till dessa målgrupper, främst i form av olika möten, kompetensutveckling och nyhetsutskick.

De kontaktytor som centret har etablerat under sina första verksamhetsår ska vi underhålla så långt det är möjligt.

Om du har frågor med anledning av den minskade verksamheten, kontakta oss via e-post.