Logotyp Jordbruksverket

Nationella kommitténs årsberättelse

Nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål har publicerat sin årsberättelse för 2023.

Nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål är styrgrupp för Sveriges 3R-center. Vårt gemensamma arbete presenteras i en årlig rapport.

Nationella kommittén fick sex nya ledamöter i början av året, då en ny kommitté förordnades för två år. I maj förordnades kommitténs expertgrupp, som bistår med kunskap utöver den som redan finns inom kommittén.

Flera projekt har avslutats under året. Bland annat presenterades Nationella kommitténs uttalande om att inte lyfta möss i svansen på årets möte för Sveriges djurskyddsorgan. Vi har gjort flera filmer; de flesta fokuserar på att ersätta djurförsök, men vi har även gjort en film om alla 3R och om 3R-centret.

I januari arrangerade vi ett uppskattat hybridseminarium om djurförsöksfria metoder för att studera hjärnan och hjärnans sjukdomar. Mot slutet av året höll vi en efterfrågad praktisk utbildning i hantering och träning av större försöksdjur.

Centrets återkommande webbinarier är uppskattade och har lockat hundratals deltagare. De flesta webbinarier hålls numera på engelska för att möta efterfrågan.