Logotyp Jordbruksverket

Stamceller ersätter djurförsök

3R-centret har besökt en forskargrupp på Lunds universitet, som har utvecklat en metod för att ersätta möss i sin forskning om neurologiska sjukdomar. Hör forskare berätta om metoden i vår nya forskarfilm!

Henrik Ahlenius och hans kollegor på Stamcellscentrum vid Lunds universitet utvecklar modeller med hjälp av mänskliga celler, så kallade pluripotenta stamceller. Tidigare använde man möss för att få fram primära astrocyter (en form av hjärncell) som används för att studera astrocyternas roll i olika neurologiska sjukdomar.

Forskargruppens cellmodell har helt ersatt användningen av möss i det egna labbet, men har även spridits till ett 50-tal andra labb världen över. Om detta och potentialen i pluripotenta stamceller, berättar Henrik Ahlenius i vår film.

Henrik berättar på engelska, men du kan välja mellan engelska och svenska undertexter i inställningarna.