Logotyp Jordbruksverket

Årets första fokusbrev

Årets första fokusbrev med nyheter om 3R har publicerats.

Till följd av att regeringen beslutat att ta bort den öronmärkta finansiering som tidigare funnits för Sveriges 3R-center minskar vi nu vår verksamhet. En effekt blir att vårt fokusbrev omvandlas till ett nyhetsbrev.

Fokusbrevet har tidigare publicerats fyra gånger per år med fördjupande texter på olika teman. I den nya varianten kommer brevet istället innehålla kort information om sådant som är på gång inom 3R-området, både på 3R-centret, nationellt och internationellt. Fokusbrevet kommer som tidigare att publiceras på engelska.

Årets första brev innehåller flera nyheter från oss på 3R-centret:

  • Nationella kommittén har publicerat sin årsberättelse för 2023
  • 3R-centret har tagit fram en ny film om en metod som kan ersätta möss i försök
  • Nationella kommitténs har gett ut ett uttalande om att möss inte ska lyftas, fångas och förflyttas genom grepp i svansen
  • 3R-centret har publicerat en sammanställning av goda exempel på förfining.

Brevet innehåller också information om en utlysning av resebidrag för studenter samt om Vetenskapsrådets utlysning av projektbidrag inom 3R.

Fokusbrevet i sin helhet

Du kan läsa hela fokusbrevet på engelska.

Du kan också prenumerera på fokusbrevet på engelska.