Logotyp Jordbruksverket

Information om utveckling och validering av metoder

Sveriges 3R-center har gjort en inventering av hjälpmedel som finns på nätet för utveckling, utvärdering och formell validering av in vitro-metoder*.

* In vitro är latin och betyder "på glas". In vitro-metoder utförs utanför en levande organism och syftar ofta på olika typer av cellkulturer.

Sammanställningen som är gjord på engelska finns på vår engelska webbplats och är tänkt som en hjälp för alla som ska validera en metod. Många av verktygen är generellt användbara för att säkerställa metodens robusthet och några är mer specifika för metoder som är avsedda att användas i regulatorisk riskbedömning.

Om du har några frågor kan du kontakta oss via e-post.