Information om djurhälso­förord­ningen (AHL) för dig som är veterinär

2021 började EU:s nya djurhälsoförordning att gälla. Förordningen rör områdena djurhälsa och smittskydd. Det främsta syftet med den nya djurhälsoförordningen är att förbättra djurhälsan och förhindra utbrott av sjukdomar.

Informationen på den här sidan uppdateras löpande. För att du inte ska behöva bevaka den här sidan kan du prenumerera på den.

Nationella regler för att fortsatt hålla Sverige fritt från PRRS och paratuberkulos

Den 1 september 2021 började nya nationella regler avseende PRRS och paratuberkulos att gälla i Sverige. Syftet med reglerna är att förhindra att sjukdomarna kommer in i och sprids bland svenska gris- och nötkreatursanläggningar, så att vi därmed fortsatt kan hålla Sverige fritt från smitta.

Observera:

  • De nya föreskrifterna är nationella regler som gäller när grisar respektive nötkreatur flyttas in i och mellan svenska anläggningar.
  • Generellt är grisanläggningar i Sverige att betrakta som fria från PRRS och svenska nötkreatursanläggningar bedöms ha dokumenterat god status avseende paratuberkulos enligt kriterierna i föreskrifterna. Grisar och nötkreatur som kommer från anläggningar som inte uppfyller kriterierna för frihet respektive dokumenterat god status behöver bland annat isoleras och provtas enligt de nya reglerna.
  • Eftersom Sverige inte får ställa krav, utöver EU:s krav, på avsändande anläggning i andra länder hanterar vi genom de nya föreskrifterna eventuella risker med utländska djur nationellt efter det att de har kommit in i Sverige - föreskrifterna är därmed inte införselregler.

Regler för att anmäla smittsamma djursjukdomar och smittämnen

Det finns nya regler om skyldighet att anmäla smittsamma djursjukdomar och smittämnen. De nya reglerna innebär inte några stora förändringar för din anmälningsskyldighet. Däremot införs nya begrepp som du behöver känna till, till exempel förtecknade sjukdomar och aktör.

Reglerna berör olika djurslag

EU:s nya djurhälsoförordning innebär vissa nya regler för djurhållare. Syftet är framför allt att djuren ska må bättre och att förhindra sjukdomar hos djuren. Du kan läsa mer om reglerna på webbsidorna för respektive djurslag.

Veterinärer behöver oftast inte registrera anläggning

Enligt EU:s nya djurhälsoförordning ska bland annat den som driver en anläggning med landlevande djur eller avelsmaterial registrera den. Hushåll där sällskapsdjur hålls och veterinärkliniker räknas inte som anläggningar och behöver alltså inte registrera en anläggning. Du som veterinär kan dock behöva registrera din anläggning om du bedriver andra verksamheter som kräver registrering, till exempel om du bedriver seminverksamhet.

Använd bara godkända identitetsmärken

Identifieringsmärken för hästdjur, hjortdjur och kameldjur ska vara godkända av Jordbruksverket. Tidigare har detta bara gällt öronmärken för nötkreatur, får, get och grisar. Även identifieringsmärken för hundar, katter och illrar samt papegojor som ska flyttas över landsgränsen ska i vissa fall vara godkända av Jordbruksverket.

Godkända identitetsmärken för hästar

Hästar som har identifierats och fått hästpass efter den 1 juli 2009 ska vara id-märkta med exempelvis chip. Hästar som identifieras från den 21 april 2021 ska vara märkta med chip som har godkänts av Jordbruksverket och ska bland annat visa födelselandets landskod. Hästar som redan är märkta eller har hästpass sedan innan den 21 april behöver inte märkas om.

Godkända chip för hundar, katter, illrar och papegojor

Hundar, katter och illrar ska vara märkta med ett chip som Jordbruksverket har godkänt om de ska resa till ett annat EU-land och något av det här gäller:

  • djuret ska byta ägare
  • djuret ska resa mer än 5 dagar före eller efter sin ägare
  • djuret ska resa i en grupp på fler än 5 djur.

Om djuret är märkt med ett chip som inte är godkänt av Jordbruksverket så behöver djuret antingen märkas om eller så behöver den som reser med djuret ha med sig en chipläsare som kan läsa av chippet.

Information om godkända chip för hundar och katter finns i stycket om märkning på våra sidor om att föra ut hundar och katter.

Även papegojor ska vara märkta i de fall som nämns i punktlistan ovan. De ska vara märkta med ett chip, en benring eller en tatuering. Chippet måste vara godkänt av Jordbruksverket.

Webbutbildning om EU:s nya djurhälsoförordning

Du kan lära dig mer om EU:s nya djurhälsoförordning i vår webbutbildning.

Senast granskad: 2022-06-28