Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Frågor och svar om skyddsnivå 3 för fågelinfluensa för dig som har hobbyfåglar

Hitta på sidan

Vi har fått frågor om vad som gäller för de som håller hobbyhöns och hobbyflockar med tamfåglar inom de områden som gäller för skyddsnivå 3. Här är några av de vanligaste frågorna och svaren.

Måste jag ha mina fåglar inomhus?

Ja. Om du har fåglar inom ett område med skyddsnivå 3 måste du ha dina fåglar inomhus. Utrymmet inomhus ska också vara fågelsäkert det vill säga så tätt så att inte några vilda fåglar kan ta sig in. Det gäller också utrymmen där du förvarar foder. Tänk också på att sätta huvar på ventilationstrummor så att inte vilda fåglar kan sitta på kanten och släppa sin avföring in i utrymmen där du har dina fåglar.

Kan jag på något sätt släppa ut mina fåglar?

Om du vill att dina fåglar ska kunna gå ut, kan du släppa ut dem i ett uterum eller på en veranda. Uterummet ska i princip ha samma skyddsnivå som utrymmet inomhus. Detta innebär att uterummet måste ha ett tätt tak och nätväggar.

Vad ska det vara för nät i stängslet?

För höns bör inhägnadens nätväggar ha en maskstorlek på högst 19 millimeter och ska vara tätt nertill.

Kan jag fortsätta att äta eller sälja mina ägg?

Ja, du kan fortsätta att äta dina ägg så länge som dina djur är friska och inte visar några symptom.

Du får däremot inte sälja dina ägg på gården i en äggbod eller liknande om de inte passerat ett äggpackeri först och blivit märkta. Du får efter tillstånd från Jordbruksverket skicka äggen till ett äggpackeri eller till en anläggning för värmebehandling. Detta är för att vi vid ett eventuellt sjukdomsutbrott i din besättning ska kunna spåra äggen, så att vi vet var de finns.

Om du inte säljer dina ägg utan har dem för husbehov klassas du som hobbyverksamhet.

När det är utbrott av fågelinfluensa tar ni fram kartor. Gäller skyddsnivå 3 för hela kartan?

På kartorna finns blå och röda ringar. Skyddsnivå 3 gäller inom båda ringarna. Den röda ringen är ett skyddsområde och den blå ringen är ett övervakningsområde. Ett skyddsområde är 3 kilometer och ligger närmast den smittade besättningen. Övervakningsområdet är 10 kilometer runt den smittade besättningen. Områdena är till för att minska risken att smittan sprider sig.

Händer det ofta att ni beslutar om skyddsnivå 3 och hur länge kan det hålla på?

Når vi i Sverige får utbrott av fågelinfluensa fattar vi beslut om restriktionsområden, det vill säga skydds- och övervakningsområden. Inom dessa områden gäller skyddsnivå 3. Det gör vi för att minska risken att smitta sprids till fler besättningar. Det behöver inte vara ett utbrott hos tama fåglar. Vi kan också fatta beslut om det är massdöd bland vilda fåglar inom ett område, eller då risken bedöms som särskilt hög av någon annan anledning.

På sidan om aktuella sjukdomsutbrott kan du i se i tabellen vilka utbrott som pågår. När utbrottet är över tar vi bort beslut och karta och skriver att det har upphört.

Kan jag sälja eller ge bort mina höns?

Du får inte föra ut fåglar från ett område med skyddsnivå 3. Om du ska göra det måste du söka tillstånd från Jordbruksverket.

Vad ska jag göra om mina fåglar är sjuka eller verkar sjuka?

Om dina fåglar är sjuka ska du alltid kontakta en veterinär. Veterinären gör då en bedömning av vad dina fåglar har drabbats av.

Du kan misstänka fågelinfluensa om det plötsligt dör många fåglar i din hobbyflock,
om de har nedsatt allmäntillstånd och andra symptom på fågelinfluensa.

Du ska också göra allt för att förhindra att smittan sprids. Du ska då stalla in misstänkt smittade djur och alla andra djur i samma flock, om det är möjligt. Inga personer, ägg eller djur som haft kontakt med de misstänkt smittade djuren får lämna anläggningen förrän en veterinär tagit över fallet och meddelat vad som gäller.

Senast uppdaterad: 2021-01-27