Logotyp Jordbruksverket

E-tjänsten Registrera anläggning för djur och avelsmaterial samt registrera hästar

Du som håller djur på land eller hanterar avels­material ska registrera platsen där djuren eller avels­materialen hålls. Om du har hästar ska du också registrera hästarna som finns på anläggningen.

Du ska registrera anläggningen innan du tar dit djur. Om du redan håller djur men inte har registrerat anläggningen så ska du registrera den så snart som möjligt.

Innan du loggar in bör du läsa informationen längre ner på sidan om de olika djurslagen och när du behöver fullmakt.

Om du redan har registrerat en anläggning men behöver ändra något. eller ta bort anläggningen, så gör du även det i e-tjänsten.

Driftinformation: Det kan vara störningar i e-tjänsten på grund av underhållsarbete den 6 december från kl. 17. Det kan innebära att det inte går att registrera eller se anläggningar. Vi räknar med att e-tjänsten fungerar som vanligt den 7 december kl. 8.

Driftinformation: Det kan vara störningar i e-tjänsten på grund av underhållsarbete den 8 december kl. 17-22.

Vill du ta bort din anläggning för att du inte längre har djur på platsen?

Det gör du genom att logga in i e-tjänsten och välja Visa/ändra för den anläggning som du vill ta bort. Välj datum för upphörande. Du behöver inte lämna ett meddelande i rutan när du avregistrerar anläggningen.

Du kan behöva en fullmakt

Om du har ett aktiebolag eller handelsbolag behöver du dela ut en fullmakt till dig själv för att kunna logga in i e-tjänsten med din personliga e-legitimation. Om någon annan ska företräda dig, ditt företag eller organisation behöver den personen en fullmakt.

Du som driver en anläggning ska registrera den

Du som driver en anläggning med djur eller avelsmaterial (sperma, ägg eller embryon) ska registrera anläggningen. Du ska registrera anläggningen innan djuren kommer till platsen. En anläggning kan till exempel vara ett stall, en fastighet, en lokal eller ett bete. En och samma anläggning ska sitta ihop. Om du håller dina djur på platser som inte sitter ihop kan du ändå registrera de olika delarna som ligger högst 500 meter från varandra, som en och samma anläggning.

Det är den som driver anläggningen som ska registrera den. Det kan vara olika vem som räknas som den som driver anläggningen. Det kan vara den som äger anläggningen eller någon som hanterar djuren eller avelsmaterialet på anläggningen. Det kan vara en privatperson som har djur som hobby eller ett företag som driver anläggningen. Om ni är flera inblandade måste ni alltså gemensamt komma fram till vem av er som ska vara registrerad som aktör på anläggningen. Du som är under 18 år måste ha samtycke från din vårdnadshavare för att registrera dig.

Registreringskravet gäller alla anläggningar med djur som hålls på land. Kravet gäller inte sällskapsdjur i privata hem som hålls utan kommersiellt syfte.

Har du tillstånd enligt djurskyddslagen för att ha sällskapsdjur behöver du oftast också registrera din anläggning. Du behöver också registrera din anläggning om du säljer djur till andra länder.

Ange i e-tjänsten om djur eller avelsmaterial ska flyttas till eller från andra länder

Om det är sannolikt att någon kommer att 

 • flytta djur eller avelsmaterial från anläggningen till EU-länder, Norge, Island, Nordirland, Schweiz, Andorra, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Liechtenstein, Monaco, San Marino eller
 • ta emot djur eller avelsmaterial på anläggningen från länder utanför EU

så måste du svara på två frågor inne i e-tjänsten. Det ska du göra i mycket god tid innan djur eller avelsmaterial flyttar till eller från anläggningen för första gången. Det räcker att du svarar på frågorna en gång. Du behöver alltså inte göra det inför varje förflyttning.

Frågorna finns under rubriken Se/ändra mina anläggningar inne i e-tjänsten.

Du måste svara på frågorna för att du ska kunna flytta djur eller avelsmaterial till eller från ovanstående länder.

Om landet eller veterinären kräver att anläggningen är registrerad i TRACES.NT

Om landet eller veterinären i utlandet kräver att anläggningen ska finnas i TRACES.NT ska du svara ja på någon av frågorna om förflyttning även om den inte beskriver din situation.

När du förflyttar eller transporterar djur eller avelsmaterial mellan länder behövs ofta ett hälsointyg och transportören ska vara registrerad

Om djur ska flytta till eller från andra länder måste djuren ofta ha ett hälsointyg. För att djuren ska få ett hälsointyg måste anläggningen vara registrerad.

Om du kommer att föra ut djur eller avelsmaterial till EU-länder är det särskilt viktigt att i god tid registrera anläggningen. Det gäller även till Norge, Island, Nordirland, Schweiz, Andorra, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Liechtenstein, Monaco och San Marino.

Det är också viktigt att göra det om djur och avelsmaterial kommer att tas emot på anläggningen från länder utanför EU.

Registrera dig som transportör

Du som transporterar hovdjur, klövdjur och fjäderfän mellan länder ska registrera dig som transportör. Även du som transporterar katter, hundar och illrar mellan länder ska registrera dig om djuren ska byta ägare, resa mer än 5 dagar före eller efter sin ägare, eller resa i en grupp på fler än 5 djur.

Registrering av transportör är inte detsamma som transportörstillstånd för att transportera djur som är en del av din ekonomiska verksamhet. Du registrerar dig som transportör i vår e-tjänst.

Om du redan har ett produktionsplats- eller anläggningsnummer

Om du sedan tidigare har registrerat platsen där du håller djur eller avelsmaterial, ska du inte skapa en ny anläggning om du ska lägga till fler arter eller uppdatera andra uppgifter.

Du behöver komplettera med fler uppgifter om din plats och de arter som du har registrerat. Det gör du under fliken Se/Ändra mina anläggningar inne i e-tjänsten Registrera anläggning. Där kan du också lägga till fler arter.

När du lägger till nya arter eller gör justeringar av en befintlig anläggning, behöver du uppdatera övriga uppgifter om din anläggning med det här:

 • antal byggnader och areal som djuren hålls på
 • om djur ska föras in eller ut ur Sverige
 • vilken kategori av djur du håller och planerar att hålla
 • max antal djur per art som du kan hålla på anläggningen.

Vad händer om jag inte registrerat uppgifterna i tid, senast den 1 oktober 2021?

Du som inte gjort registreringen senast den 1 oktober, tänk på att göra den så snart som möjligt. Det behövs för att de djur som finns hos dig ska få flytta till en annan anläggning. Du får också bara ta emot djur som kommer från en registrerad anläggning. Ska du flytta en häst eller annat djur till eller från andra länder är registreringen en förutsättning för att kunna få ett hälsointyg. Annars riskerar djuret att fastna vid en gränsstation.

Skickade du in din registrering i tid, men vi håller på att utreda den, uppfyller du ändå kravet på registrering.

Du ska registrera anläggningen och hålla uppgifterna aktuella för att du i rätt tid och på rätt sätt ska få hjälp vid eventuella sjukdomsutbrott och andra händelser som kan påverka både dig och andra djurhållare.

Om du inte registrerar din anläggning riskerar du att försvåra både smittspårning och sjukdomsbekämpning.

Kan det bli några påföljder om jag inte gjort registreringen?

Reglerna är förhållandevis nya och alla detaljer kring hur de ska hanteras i praktiken är ännu inte klara. Det kan bli aktuellt längre fram att förelägga personer som inte har registrerat sin anläggning och att det kan komma att förenas med vite.

Det här gäller för de vanligaste djurslagen

Här finns mer information om vad som gäller registrering för de vanligaste djurslagen.

Hästar

Du som är ansvarig för en plats med hästar ska registrera den hos Jordbruksverket. Vi kallar platsen för anläggning. Det gäller både små och stora stall, ridskolor, beten m.m. och det gäller även dig som har hästar i hobbysyfte. Du som hyr stallplats behöver inte registrera något utan det är den som driver anläggningen som ska göra det.

Du gör registreringen i två steg. Först registrerar du uppgifter om anläggningen, sedan vilka hästar som hålls på anläggningen. Båda stegen gör du i samma e-tjänst men registreringen av anläggningen måste vara klar innan du kan registrera hästarna.

Steg 1: Registrera anläggningen

Du börjar med att registrera anläggningen, det vill säga platsen där hästarna finns.

Du ska bland annat registrera

 • var anläggningen finns
 • hur stor yta hästarna hålls på utomhus
 • vilken kategori hästen tillhör, till exempel ridhäst eller travhäst.
 • vilka arter som finns på anläggningen.

När du fyller i vilka hästar du har på anläggningen ska du också fylla i det datum då du började ha hästar på anläggningen. Om du har drivit anläggningen i många år ska du ange ett så korrekt datum som möjligt, men det går inte att registrera ett datum som är äldre än 1 år. Om du anger ett datum som är framåt i tiden behöver datumet passeras innan du kan göra nästa steg i registreringen, alltså registrera hästarna. Det går att ange datum 60 dagar framåt och 365 dagar bakåt.

Du loggar in i e-tjänsten genom att klicka på den blå knappen längst upp på sidan.

Steg 2: Registrera hästar på anläggningen

När du har registrerat din anläggning och anmält att du ska ha hästar på den behöver du också registrera de hästindivider som du planerar att ha på anläggningen i 30 dagar eller mer. Det gör du i samma e-tjänst som du registrerade anläggningen i.

Du behöver inte registrera

 • hästar som besöker din anläggning kortare tid än 30 dagar
 • hästar som vistas i Sverige för träning, tävling eller avel under maximalt 90 dagar
 • hingstar som vistas i Sverige för en avelssäsong.

Om en häst flyttas till en annan anläggning och stannar där i 30 dagar eller mer ska den registreras på den nya anläggningen. Då tas den automatiskt bort ur registret på den gamla anläggningen.

Du loggar in i e-tjänsten genom att klicka på den blå knappen längst upp på sidan.

Så här registrerar du hästarna

 1. Invänta att din registrering av anläggningen är klar. Om du registrerar en ny anläggning får du ett mejl när det är klart. Om du kompletterar en anläggning som du redan har registrerat ska du gå till fliken ”Hantera hästindivid” för att registrera hästarna.
 2. Klicka på fliken Hantera hästindivider i det gröna fältet högt upp på sidan inne i e‑tjänsten Registrera anläggning.
 3. Välj den anläggning det gäller.
 4. Klicka på Lägg till hästindivid.
 5. Fyll i UELN-nummer för den häst du ska registrera och klicka därefter på Lägg till.
 6. Om du ska registrera flera hästar lägger du till dem genom att klicka på Lägg till hästindivid.
 7. Granska och skicka in dina ändringar.

Det här är UELN-nummer

UELN-nummer är hästens identitetsnummer. Du hittar UELN-numret i hästens pass. I passet kan UELN-numret ibland stå på ett annat sätt än i den centrala hästdatabasen. Det kan anges som till exempel id-nummer, registreringsnummer eller livsnummer.

Om det inte går att registrera hästen kan du söka i den centrala hästdatabasen efter hur UELN-numret är inlagt där. Skriv UELN-numret på samma sätt som i den centrala hästdatabasen. I databasen söker du efter hästen med hjälp av chipnummer eller annan märkning.

Om hästen inte finns i databasen behöver den tilläggsregistreras i Sverige innan den kan registreras på din anläggning. Det gör du hos en passutfärdande organisation. Du hittar kontaktuppgifter till dessa organisationer via länken Central hästdatabas.

Om hästen finns i databasen, men du ändå inte kan registrera den på din anläggning kan du kontakta den organisation eller förening som utfärdat hästens pass eller tilläggsregistrerat den. 

Hobbyhöns

De nya reglerna innebär att du som har fjäderfän, oavsett hur många, ska registrera din anläggning hos oss. Det beror på att följande fåglar enligt reglerna inte räknas som sällskapsdjur: höns, kalkoner, pärlhöns, ankor (inklusive änder), gäss, vaktlar, duvor, fasaner, rapphöns och strutsfåglar (Ratitae). Kravet gäller alltså även dig som har fåglar som hobby, till exempel om du har hobbyhöns.

Registret är inte ett förflyttningsregister. Du behöver alltså inte rapportera så snart dina djur förflyttas. Men när din anläggning byter inriktning eller väsentligt förändrar antal djur ska du registrera ändringen.

När du fyller i vilka arter du har på anläggningen ska du också fylla i från vilket datum du har djuren. Om du har drivit anläggningen i många år ska du ange ett så korrekt datum som möjligt, men det går inte att registrera ett datum som är äldre än 1 år. Du kan heller inte välja ett datum som är mer än 60 dagar framåt i tiden.

Har du redan en produktionsplats?

Om du redan har en produktionsplats ska du inte skapa en ny anläggning (produktionsplats) utan komplettera uppgifterna om den produktionsplats du redan har. Det gör du under fliken Se/Ändra mina anläggningar inne i e-tjänsten Registrera anläggning. Där kan du också lägga till fler arter.

Om du lägger till nya arter eller uppdaterar en befintlig anläggning, kommer du att behöva uppdatera övriga uppgifter om din anläggning. Det behöver göras för att komma vidare med din uppdatering.

De uppgifter du behöver komplettera är bland annat:

 • antal djur som du avser att hålla på anläggningen
 • maxkapacitet per art
 • information om anläggningen i form av areal eller antal byggnader
 • vilken kategori av djur du håller.

Om du sedan tidigare har ett produktionsplatsnummer behåller du samma nummer, men det heter numera anläggningens registreringsnummer.

Grisar, nötkreatur, får, getter och fjäderfän

Har du redan en produktionsplats?

Du som håller grisar, nötkreatur, får, getter eller fjäderfän (inklusive värphöns) har sedan tidigare haft krav på att registrera dig och därför finns uppgifterna om din anläggning redan i registret. Du behöver däremot komplettera med ytterligare uppgifter.

De uppgifter du behöver komplettera är bland annat:

 • antal djur som du avser att hålla på anläggningen
 • maxkapacitet per art
 • information om anläggningen i form av areal eller antal byggnader
 • vilken kategori av djur du håller.

Om du även har andra djur än grisar, nötkreatur, får, getter och fjäderfän behöver du registrera uppgifter om de djuren. Du ska då inte skapa en ny anläggning (produktionsplats) utan komplettera uppgifterna om den produktionsplats du redan har. Det gör du under fliken Se/Ändra mina anläggningar inne i e-tjänsten Registrera anläggning. Där kan du lägga till fler arter.

Om du sedan tidigare har ett produktionsplatsnummer behåller du samma nummer, men det heter numera anläggningens registreringsnummer.

Har du ingen produktionsplats sedan tidigare?

Om du inte har haft grisar, nötkreatur, får, getter eller fjäderfän (inklusive värphöns) tidigare ska du snarast registrera en ny anläggning i e‑tjänsten.

Salamandrar

Salamandrar hör till en kategori som kallas ”djur av andra arter än de som omfattas av definitionen för landlevande eller vattenlevande djur”.

Du som håller salamandrar på annat sätt än i hushållet för privata ändamål utan kommersiellt syfte ska registrera dem i samma register som landlevande djur.

Du som har salamandrar som sällskapsdjur kan läsa mer i stycket Sällskapsdjur – registreringskrav endast i vissa fall, för att få veta om du behöver registrera anläggningen där djuren hålls.

Sällskapsdjur – registreringskrav endast i vissa fall

Hushåll där sällskapsdjur hålls räknas i regel inte som anläggningar och är därför undantagna från de nya kraven på registrering. Det gäller under förutsättning att dessa djur hålls för privata ändamål utan kommersiellt syfte.

Arter som i detta sammanhang kan räknas som sällskapsdjur:

 • hund (Canis lupus familiaris)
 • katt (Felis silvestris catus)
 • iller (Mustela putorius furo)
 • fåglar (utom höns, kalkoner, pärlhöns, ankor (inklusive änder), gäss, vaktlar, duvor, fasaner, rapphöns och strutsfåglar (Ratitae))
 • däggdjur: gnagare och kaniner (utom de som är avsedda för livsmedelsproduktion)
 • salamandrar.

Om sällskapsdjuren flyttas mellan länder för att byta ägare, eller reser mer än 5 dagar före eller efter ägaren, ska ursprungs- och destinationsplatsen registreras som anläggning i respektive land. Om köparen hämtar djuret hos dig i Sverige behöver du däremot inte registrera platsen som en anläggning.

Om syftet med att hålla djuren är att tjäna pengar på dem räknas det som kommersiellt syfte. Några exempel på anläggningar som kan ses som kommersiellt syfte är hundkennlar, hunddagis, hund- och katthem och zoobutiker.

Det räknas också som kommersiellt syfte om du:

 • föder upp 3 eller fler kullar hundar eller katter per år
 • mot betalning hyr/lånar ut 3 eller fler hundar eller katter per år
 • säljer hundar eller katter från 3 eller fler kullar per år av egen uppfödning
 • säljer 3 eller fler hundar eller katter per år från annans uppfödning
 • mot betalning tar emot (exempelvis inackordering och hunddagis) 4 eller fler hundar eller katter
 • mot betalning hyr/lånar ut 6 eller fler kaniner eller illrar per år
 • mot betalning hyr/lånar ut gnagare, fåglar och salamandrar under förutsättning att verksamheten omfattar 6 eller fler förvaringsutrymmen såsom burar och terrarier eller liknande per år
 • mot betalning tar emot (exempelvis inackordering) 6 eller fler kaniner eller illrar per år
 • mot betalning tar emot (exempelvis inackordering) gnagare, fåglar och salamandrar under förutsättning att verksamheten omfattar 6 eller fler förvaringsutrymmen såsom burar och terrarier eller liknande per år.

När du fyller i vilka arter du har på anläggningen ska du också fylla i från vilket datum du har djuren. Om du har drivit anläggningen i många år ska du ange ett så korrekt datum som möjligt, men det går inte att registrera ett datum som är äldre än 1 år. Du kan heller inte välja ett datum som är mer än 60 dagar framåt i tiden.

Har du redan en produktionsplats?

Om du redan har en produktionsplats ska du inte skapa en ny anläggning (produktionsplats) utan komplettera uppgifterna om den produktionsplats du redan har. Det gör du under fliken Se/Ändra mina anläggningar inne i e-tjänsten Registrera anläggning. Där kan du också lägga till fler arter.

Om du lägger till nya arter eller uppdaterar en befintlig anläggning, kommer du att behöva uppdatera övriga uppgifter om din anläggning. Det behöver göras för att komma vidare med din uppdatering.

De uppgifter du behöver komplettera är bland annat:

 • antal djur som du avser att hålla på anläggningen
 • maxkapacitet per art
 • information om anläggningen i form av areal eller antal byggnader
 • vilken kategori av djur du håller.

Om du sedan tidigare har ett produktionsplatsnummer behåller du samma nummer, men det heter numera anläggningens registreringsnummer.

Avelsmaterial

De anläggningar som måste registreras är anläggningar för insamling, produktion, bearbetning eller lagring. Som avelsmaterial räknas ägg, embryo och sperma. Även kläckägg räknas som avelsmaterial.

När du fyller i vilka arter du har på anläggningen ska du också fylla i från vilket datum du har avelsmaterial på platsen. Om du har drivit anläggningen i många år ska du ange ett så korrekt datum som möjligt, men det går inte att registrera ett datum som är äldre än 1 år. Du kan heller inte välja ett datum som är mer än 60 dagar framåt i tiden.

Har du redan en produktionsplats?

Om du redan har en produktionsplats ska du inte skapa en ny anläggning (produktionsplats) utan komplettera uppgifterna om den produktionsplats du redan har. Det gör du under fliken Se/Ändra mina anläggningar inne i e-tjänsten Registrera anläggning. Där kan du också lägga till fler arter och avelsmaterial.

Om du lägger till nya arter eller uppdaterar en befintlig anläggning, kommer du att behöva uppdatera övriga uppgifter om din anläggning. Det behöver göras för att komma vidare med din uppdatering.

De uppgifter du behöver komplettera är bland annat:

 • antal djur som du avser att hålla på anläggningen
 • maxkapacitet per art
 • information om anläggningen i form av areal eller antal byggnader
 • vilken kategori av djur du håller.

Om du sedan tidigare har ett produktionsplatsnummer behåller du samma nummer, men det heter numera anläggningens registreringsnummer.

Vattenlevande djur

Du som har vattenlevande djur ska inte registrera dig i denna e-tjänst, det finns en särskild e-tjänst för dig.

Bin

Du som har bin ska fortsätta att registrera din verksamhet hos länsstyrelsen.

Vissa registreringar behöver utredas

I vissa fall behöver vi utreda din registrering, och eftersom det är många som registrerar sin anläggning nu kan det ta upp till 4 veckor.

Du kan inte registrera hästar på en anläggning som vi utreder. Registrera därför hästarna på anläggningen så snart som möjligt efter att vår utredning är klar. Om du har uppgett en mejladress får du ett meddelande av oss när vi är klara med utredningen.

Om du har registrerat din anläggning men inte har fått en bekräftelse på registreringen och planerar att flytta hästar utomlands inom fyra veckor – kontakta kundtjänst på 0771-223 223.

Ibland behövs fullmakt

Om du har ett aktiebolag eller handelsbolag behöver du dela ut en fullmakt till dig själv för att kunna logga in i e-tjänsten med din personliga e-legitimation. Om någon annan ska företräda dig, ditt företag eller organisation behöver den personen en fullmakt.

Om du har en aktiv fullmakt för att anmäla uppgifter om produktionsplats och djurhållning sedan tidigare, gäller den fullmakten även för att registrera anläggning.

Så här delar du ut en fullmakt

Det finns två sätt att dela ut en fullmakt på. Vilket sätt du ska välja styrs av ifall du är en juridisk person och om du har e-legitimation eller ej.

Om den som ska ge fullmakt har e-legitimation och inte är juridisk person

Det enklaste sättet att dela ut fullmakt är via Mina sidor. Den som ska ge en fullmakt via Mina sidor behöver ha e-legitimation och vara registrerad kund hos oss med sitt personnummer sedan tidigare. Det fungerar alltså inte att ge en fullmakt via Mina sidor för den som har ett bolag eller ska företräda en organisation.

Om den som ger fullmakt är juridisk person eller inte har e-legitimation

Om den som ska ge en fullmakt inte har e-legitimation eller är en juridisk person behöver den använda en blankett för att dela ut en fullmakt. Juridisk person är när du har ett aktiebolag, handelsbolag eller liknande.

Tänk på att du behöver skicka in blanketten i original. Finns det flera firmatecknare måste alla skriva under blanketten.

Du som fått fullmakt

Om du har fått fullmakt loggar du in med din e-legitimation och väljer du vem du ska representera, ditt bolag eller någon annan. Kontrollera att du blivit inloggad som den du ska representera.

Årlig kostnad för registrering

När du är registrerad behöver du betala en årlig avgift på 50 kronor per anläggning. En faktura skickas hem till dig i början på nästa år. Det är samma kostnad för alla anläggningar oavsett djurslag. Tänk på att gå in och avregistrera dig om du inte längre driver en anläggning som håller djur eller avelsmaterial.

Ta över en produktionsplats eller anläggning

Om du ska ta över en produktionsplats eller en anläggning som redan har ett produktionsplatsnummer eller ett anläggningsnummer ska du anmäla det till Jordbruksverket. Detta gör du genom att logga in i e-tjänsten och välja Skapa ny anläggning. När du kommer till sista steget i registreringen så skriver du i rutan för meddelande att du ska ta över befintlig produktionsplats eller anläggning och vilket SE-nummer det gäller.

Manual för e-tjänsten

I manualen ser du de olika steg du behöver gå igenom för att registrera. Det finns också vanliga frågor och svar om vad du ska fylla i.

Instruktionsfilmer för e-tjänsten

Filmerna visar olika delar i e-tjänsten och hur du gör för att registrera. Du behöver klicka på siffrorna i vänsterkanten för att starta de olika delarna i filmen.

Frågor och svar om att registrera anläggning

Vem är aktör och ska registrera anläggningen?

En aktör är den som driver och ansvarar för en anläggning med djur eller avelsmaterial. Aktören kan driva anläggningen för en kortare eller längre tid. En aktör kan vara en fysisk person eller en juridisk person. Aktören kan alltså vara till exempel en person, ett företag eller en förening. På en anläggning kan det bara vara en registrerad aktör.

Den som är registrerad aktör kan dock ge fullmakt åt andra att utföra de uppgifter som man kommer överens om. Ansvarsfördelningen mellan olika personer som driver en anläggning gemensamt kan regleras genom civilrättsliga avtal. I förhållande till Jordbruksverket är det dock alltid den som är registrerad som aktör som är ansvarig att uppfylla de krav som finns.

Om ingen aktör tar på sig ansvaret att driva och registrera anläggningen så är det inte tillåtet att hålla djur där.

Sällskapsdjurshållare och veterinärer är i det här sammanhanget inte aktörer. De behöver inte registrera en anläggning. Du som veterinär kan däremot behöva registrera din anläggning om du bedriver andra verksamheter som kräver registrering, till exempel seminverksamhet.

Vi är ett bolag som har event, vem är det som är ansvarig att registrera detta?

Det är bolaget som driver anläggningen där eventen hålls som ansvarar för att registrera den.

Jag har ingen dator, kan jag registrera min anläggning via pappersblankett?

Ja, det finns möjlighet att registrera sig via blankett. En manuell registrering tar längre tid innan det är klart eftersom det kräver att alla uppgifter skrivs in systemet av Jordbruksverkets personal.

Kommer mina uppgifter i anläggningsregistret att bli offentliga?

Vi kommer inte att publicera anläggningsregistret. Anläggningsregistret är ett allmänt register och uppgifterna i registret kan lämnas ut först om någon begär ut dessa. Vi gör alltid en sekretessprövning först. Det betyder att uppgifterna blir offentliga om vi bedömer att den enskilde inte kan lida skada om uppgifterna lämnas ut.

Kommer de nya kraven på att registrera anläggningar omfattas av tvärvillkoren?

Nej, de nya kraven på registrering av anläggningar för nya djurarter kommer inte att omfattas av tvärvillkoren. I alla fall inte som regelverket ser ut just nu. Exempelvis omfattar tvärvillkoren inte de nya registreringsreglerna för hästar.

Ställ din egen fråga

Det finns fler frågor som andra personer har ställt och fått svar på från vår kundtjänst. Du kan också ställa en egen fråga.

Syftet med de nya reglerna

De nya reglerna ska säkerställa en bättre och snabbare smittspårning vid sjukdomsutbrott och bekämpa sjukdomar. Detta innebär i förlängningen att vi håller våra djur friskare och att du kan slippa potentiella restriktioner. De nya reglerna är beslutade av EU och finns i den nya EU-förordningen Animal Health Law (AHL), även kallad djurhälsoförordningen. 

Nya begrepp

I och med de nya regler som införs har en del begrepp ändrats:

 • Djurhållare heter i e-tjänsten aktör. Anledningen är att reglerna nu inte bara omfattar djur utan också avelsmaterial.
 • Produktionsplats heter anläggning. Anledningen är att reglerna nu inte bara innefattar produktionsdjur.
 • Produktionsplatsnummer/PPN/SE-nummer heter anläggningens registreringsnummer.
 • Denna e-tjänst heter nu Registrera anläggning för djur och avelsmaterial. Tidigare hette den Anmäl djurhållning.

Tekniska problem

Du loggar in i e-tjänsten genom att klicka på den blå knappen längst upp på sidan.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten eller om du har problem med e-tjänsten kan du använda blanketter i stället. Du kan också ringa till vår kundtjänst för att få hjälp.

Vi rekommenderar Google Chrome eller Firefox för bästa funktion. Använder du Internet Explorer kan tjänsten fungera mindre bra.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar till registret över anläggningar för djur och avelsmaterial för ändamålen stödhantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering, analys, smittspårning, djurskydd och djurhälsa. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter och till EU:s institutioner för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.