Logotyp Jordbruksverket

Raslista för nötkreatur till CDB

När du rapporterar födslar i CDB behöver du ange ras.

Raslista för nötkreatur

Kod

Ras

01

SRB (Svensk röd och vit boskap)

02

SLB (Svensk låglandsboskap)

03

SKB (Svensk kullig boskap)

04

SJB (Svensk Jersey boskap)

05

SAB (Svensk Ayrshire boskap)

06

RB (Röd dansk boskap)

08

Hereford

09

Charolais

11

Aberdeen Angus

12

Limousin

14

Simmental

16

Highland cattle

17

Belted Galloway

18

Blonde d'Aquitaine

19

Dexter

20

Galloway

21

Tiroler Grauvieh

22

Piemontese

23

Belgisk vit och blå

24

Gelbvieh

25

Chianina

26

South Devon

27

Montbéliard

28

Fleckvie

29

Wagyu

30

Dansk korthorn

31

Brown Swiss

32

Texas Longhorn

33

Salers

34

Bazadaise

35

Murray Grey

36

Stabiliser

37

Guernsey

38

Lakenvelder

39

Australian Lowline

40

Rödkulla

41

Fjällko

42

Väneko

43

Bohuskulla

44

Ringamålako

50

Telemarkfe

51

Vestlandsk fjordfe

52

Dolafe

53

Pinzgauer

54

Finsk boskap

55

Pustertaler

56

Aubrac

57

Brahman

58

Speckle Park

59

Gascon

90

Amerikansk bison

91

Buffel, vattenbuffel

92

Zebu

93

Jak

94

Visent

99

Korsning/övriga raser