Nya krav för rapportering av djursjukdata från 2023

Från och med den 1 januari 2023 införs krav för alla medlemsländer inom EU att samla in och rapportera uppgifter om försäljning och användning av antimikrobiella läkemedel till djur. Uppgifterna om användning kommer att hämtas från inrapporteringen av djursjukdata som gäller läkemedelsbehandlingar som kommer att utföras efter den 1 januari 2023.

Här kan du läsa om de nya kraven på rapportering av djursjukdata som kommer att börja gälla från och med 2023.

Eftersom det finns särskilda krav på att de insamlade uppgifterna ska hålla en viss kvalitet tar vi nu fram en ny e-tjänst som har inbyggda valideringssteg som minskar risken för felrapportering av djursjukdata. När den nya e-tjänsten öppnar vid årsskiftet kommer inläsningstjänsten i Söderhamn att upphöra.

Vad innebär det för dig?

Du som idag rapporterar på pappersblanketten via inläsningstjänsten i Söderhamn eller använder våra excelfiler för rapportering i e-tjänsten måste från och med nästa år istället använda Jordbruksverkets nya e-tjänst eller ansluta dig till ett databaserat journalföringssystem för att rapportera via det.

Att använda Jordbruksverkets e-tjänst är kostnadsfritt, men kräver inloggning med hjälp av BankID. Anslutning till ett databaserat journalföringssystem kan medföra en kostnad beroende på vilket system du väljer.

Ny e-tjänst för rapportering

Från och med den 1 januari 2023 kommer Jordbruksverket att erbjuda en ny e-tjänst för rapportering av djursjukdata. Tjänsten kommer att ersätta både rapportering via pappersblanketten och nuvarande e-tjänst där du använder en excelfil för att skapa en textfil som laddas upp till Jordbruksverkets system. I den nya e-tjänsten kommer det att finnas ett digitalt stöd för kvalitetssäkring av inrapportering av djursjukdata.

Alternativ till e-tjänsten – databaserat journalföringssystem

Om du väljer att använda ett databaserat journalföringssystem för inrapportering av djursjukdata ska det vara godkänt av Jordbruksverket. Då kommer uppgifterna att kvalitetssäkras genom att Jordbruksverket erbjuder valideringstjänster för journalföringssystemet. I dagsläget kan du använda något av följande journalföringssystem:

 • Agitura
 • Link journal
 • Sanimalis/PROVET Cloud
 • VetManager
 • VetVision

Rapportering av användardata till EU 2024-2029

Kravet på rapportering av uppgifter om användning av antimikrobiella läkemedel införs stegvis för olika djurslag och djurslagskategorier från och med 2024. För att rapporterad data ska bli så likvärdig och jämförbar som möjligt mellan medlemsländerna måste uppgifter om insamlandet ske på likartat sätt och den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har därför utarbetat en manual för hur de olika djurslagen ska kategoriseras. EMA:s manual kommer senare att kompletteras med en svensk manual om hur djurslagen ska kategoriseras.

Första steget – insamling av data från 2023

Första steget innebär insamling av uppgifter om användning av antimikrobiella läkemedel från 2023 för olika produktionsformer för nötkreatur, gris, kalkon, slaktkyckling och värphöns. Jordbruksverket ska rapportera de insamlade uppgifterna till EU senast den 30 september 2024.

Nötkreaturen delas in i fyra kategorier (produktionsformer) medan gris, hönsfåglar och kalkoner delas in i två kategorier (produktionsformer) vardera.

Nötkreatur (Bos taurus)

 • Nöt (mjölkproduktion)
 • Nöt (köttproduktion med moderdjur)
 • Nöt (köttproduktion utan moderdjur)
 • Nöt (övrig nöt)

Gris (Sus scrofa domesticus)

 • Gris (köttproduktion)
 • Gris (livdjursproduktion)

Slaktkyckling (Höns Gallus gallus domesticus)

 • Slaktkyckling (livdjursproduktion)
 • Slaktkyckling (köttproduktion)

Värphöns (Höns Gallus gallus domesticus)

 • Värphöns (livdjursproduktion)
 • Värphöns (äggproduktion)

Kalkon (Meleagris gallopavo domesticus)

 • Kalkon (livdjursproduktion)
 • Kalkon (köttproduktion)
Uppdaterad djurslagslista

Eftersom djurslagskategorier införs från 1 januari 2023 kommer koderna för djurslagen att uppdateras. Djurslagskoderna hittar du idag som tvåsiffriga koder på baksidan av praktikjournalen samt som baslista för övriga koder på vår webbplats.

Det innebär att de nuvarande koderna för nöt, gris, höns, inkl. slaktkyckling, anka och gås kommer du från årsskiftet inte att kunna använda i den nya e-tjänsten.

Andra steget – insamling av data från 2026

Andra steget från 2026 innebär att uppgifter om användning av antimikrobiella läkemedel även ska redovisas för alla övriga livsmedelsproducerande djur som får, get, häst, odlad fisk, kanin (livsmedelsproducerande) och övriga fjäderfän. Rapporteringen ska göras senast den 30 juni 2027.

Tredje steget – insamling av data från 2029

Tredje steget från 2029 innebär att uppgifter om användning även ska redovisas för hundar, katter och pälsdjur. Rapporteringen ska göras senast den 30 juni 2030.

Har du frågor?

Har du frågor om rapportering av djursjukdata, kontakta oss via mejl.

Författningar

Söker efter 2019:25

Senast granskad: 2022-07-08