Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Registrera in- och utförsel av djur och avelsmaterial

Hitta på sidan

I den här e-tjänsten registrerar du dig för att ta in eller föra ut djur, ägg, sperma och embryon till eller från Sverige. Registreringen är giltig i 2 år.

Avgift för registreringen

Avgiften för att registrera dig för införsel är 500 kronor.

Du behöver inte betala någon avgift för att registrera dig för utförsel.

Innan du använder e-tjänsten – tänk på det här

Du måste följa reglerna för att ta in eller föra ut olika djurslag till eller från Sverige. Om du inte gör det finns det en risk att du inte får ta in eller föra ut djuren. Du kan läsa mer om reglerna på sidorna om handel och resor med djur.

När du har loggat in i e-tjänsten – tänk på det här

Gäller din registrering en organisation, en verksamhet eller ett företag? Då fyller du i det som gäller för dig. Sedan kryssar du i att du registrerar dig som representant för en verksamhet.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i den här blanketten för ändamålen ärendehantering, kontroll, statistik, information samt för uppföljning, utvärdering och analys.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med andra myndigheter och EU:s institutioner för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag, förordning eller föreskrifter.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Senast uppdaterad: 2021-03-22