Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Ansök om veterinärcertifikat

Hitta på sidan

I den här e-tjänsten kan du ansöka om ett veterinär­certifikat. Veterinär­certifikatet behövs när du ska exportera djur eller animaliska produkter till ett land utanför EU och landet ifråga kräver ett intyg på att Sverige är fritt från vissa djursjukdomar.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Logga in med e-legitimation

För att logga in i tjänsten behöver du en e‑legitimation, till exempel mobilt bank‑id. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank om du inte har e‑legitimation.

Om du får problem med att logga in

Testa att stänga webbläsaren och öppna den igen om du har svårt att logga in i tjänsten.

Det här behöver du tänka på innan du ansöker

 • Du ska bara ansöka om ett veterinär­certifikat om landet ifråga kräver ett intyg på att Sverige är fritt från vissa djursjukdomar.
 • Du behöver inte ha ett veterinär­certifikat för resor inom EU.
 • För utförsel av hö och halm till Norge behövs inget veterinär­certifikat. Norska myndigheten Mattilsynet har meddelat att om en importör i Norge kräver ett sånt intyg ska importören hänvisas till Mattilsynet lokalt.
 • Ett veterinärcertifikat ersätter inte ett hälsointyg som utfärdas av en officiell veterinär i samband med undersökning av de djur eller produkter som ska exporteras.
 • E-tjänsten fungerar bäst på dator eller surfplatta, men du kan även använda tjänsten på en smarttelefon.

Djursjukdomar som står med i ett svenskt veterinärcertifikat

I veterinärcertifikatet listas särskilt allvarliga djursjukdomar som Sverige är fritt ifrån. Det är sjukdomar som lyder under epizootilagen och som bekämpas vid utbrott. Om vi har ett utbrott av en viss sjukdom i Sverige stryks den sjukdomen från certifikatet, eftersom Sverige då inte längre är fritt från sjukdomen.

Här listar vi de sjukdomar som står med i veterinär­certifikatet.

Sjukdomar hos flera djurslag

 • mjältbrand/Antrax
 • aujeszky’s disease (AD)
 • blåtunga
 • mul- och klövsjuka
 • rabies
 • rift valley fever
 • rinderpest/boskapspest
 • vesikulär stomatit (VS)

Sjukdomar hos nötkreatur

 • bovin spongiform encefalopati (BSE)
 • bovin tuberkulos, brucellos och leukos
 • kontagiös bovin pleuropneumoni (CBPP)
 • infektiös bovin rinotrakeit (IBR)
 • lumpy skin disease

Sjukdomar hos får och get

 • klassisk scrapie
 • peste des petits ruminants (PPR)
 • får- och getkoppor

Sjukdomar hos gris

 • afrikansk svinpest (ASF)
 • klassisk svinpest (CSF)
 • porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS)
 • vesikulär svinsjuka (SVD)

Sjukdomar hos häst

 • afrikansk hästpest

Sjukdomar hos fåglar

 • fågelinfluensa/Aviär influensa
 • newcastlesjuka

Skicka in ansökan i tid

Du bör ansöka om ett veterinär­certifikat cirka 2–3 veckor före avresan. Du får certifikatet med posten inom cirka 1–2 veckor från att ansökan har kommit in till oss. Vi skickar bara veterinär­certifikat till svenska postadresser.

Tänk på att uppgifterna i intyget ska vara aktuella vid avresan.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i din ansökan för ändamålen tillståndshantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter, kommuner och enskilda i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag och förordning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Senast uppdaterad: 2021-01-20

Denna modul visas endast online