Journalföring av villkorad läkemedelsanvändning – ViLA

Hitta på sidan

Den här e-tjänsten använder du som har mjölkproducerande nötkreatur för att journalföra när du tillämpar villkorad läkemedelsanvändning.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Du som mjölkproducent använder denna e-tjänst för att föra journal över de behandlingar du utför. På ett enkelt sätt skickas journalerna vidare till din veterinär. Du och din veterinär sparar tid när du journalför elektroniskt eftersom ni inte behöver föra dubbla journaler.

Tänk på det här när du ska använda e-tjänsten

  • Tjänsten kan användas på dator, surfplatta eller smartphone. Vi rekommenderar att du använder dator eller surfplatta för att ange de mer omfattande uppgifterna, eftersom det kan vara svårt på mindre enheter.
  • Du använder BankID eller mobilt BankID för att logga in i e-tjänsten.
  • Du behöver din ViLA-veterinärs uppgifter: veterinärnummer, personnummer och mobiltelefon­nummer. Du kan också ange veterinärens e-postadress för att underlätta i kommunikationen.
  • Det är viktigt att du använder funktionen att spara det du har skrivit in som en pdf så att du kan skriva ut den eller spara den på datorn som journalföring.
  • Får du problem när du ska logga in i tjänsten kan du pröva att stänga webbläsaren och öppna den igen.

Använd rätt webbläsare

Tjänsten fungerar bäst i webbläsaren Internet Explorer. Den fungerar inte i Microsoft Edge.

Filmen visar hur du använder e-tjänsten för att journalföra vid villkorad läkemedels­användning.

Mer information om villkorad läkemedels­användning

Läs om de gränsvärden du måste ligga under för att kunna tillämpa villkorad läkemedels­användning, om hur ofta veterinären besöker din gård med mera.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i den här blanketten för ändamålen ärendehantering, kontroll, statistik, information samt för uppföljning, utvärdering och analys.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med andra myndigheter och EU:s institutioner för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag, förordning eller föreskrifter.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Senast uppdaterad: