Journalföring av villkorad läkemedelsanvändning – ViLA

Den här e-tjänsten har upphört.

Har du frågor om detta kan du kontakta din veterinär eller oss på Jordbruksverket via mejl.

Senast uppdaterad: 2023-10-31