Förberedande stöd inom Leader

Här ansöker du om förberedande stöd inom Leader.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Första delen av det förberedande stödet har avslutats. Förberedande stöd del 2 är öppet för ansökan till och med 31 juli 2022.

Det förberedande stödet är uppdelat i två delar. Första delen söker du för mobilisering och för att skriva utvecklingsstrategin. Andra delen av stödet kan de som blir prioriterade av Jordbruksverket söka. Det är avsett för komplettering av utvecklingsstrategin samt för bildandet av en lokal aktionsgrupp (LAG).

På vår sida om förberedande stödet kan du läsa mer om stödet.

Anvisningar till e-tjänsten

I anvisningarna kan du läsa om hur du ska fylla i e-tjänsten.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i ansökan för ändamålen registrera och hantera uppgifter för beslutshantering, uppföljning och tillsyn.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Tillgänglighet för e‑tjänsten

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår e‑tjänst. Läs om hur e‑tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss.

Senast granskad: 2022-04-20