Om uppgifterna i mark­uppföljnings­rapporten skiljer sig åt mot brevet om uppfölj­ning av jordbruksmark

Om du har fått ett brev om uppföljning av jordbruksmark kan det hända att brevets uppgifter skiljer sig åt mot mark­uppföljnings­rapporten som finns i SAM Internet.

Rapporten för markuppföljning i SAM Internet visar resultatet från den analys vi gör av jordbruksmark via satelliter. I analysen tittar vi bara på om det är godkänd jordbruksmark, till exempel att skiftet är fritt från vägar, byggnader eller anlagda ytor och att det bara är en gröda per skifte.

Brevet om uppföljning av jordbruksmark visar också resultaten från den analys som vi gör via satelliter, men i brevet visas även resultat från när vi har jämfört våra uppgifter om dina block med de uppgifter du har angett i din SAM-ansökan.

Du kan därför ha fått brev om avvikelser på skiften även om de är godkända i satellitanalysen och därmed är godkända i markuppföljning­srapporten.

Om du har föreslagit att blocket med det aktuella skiftet ska ändras är det viktigt att du väntar med att göra ändringar tills vi har hanterat ditt förslag.

Gör så här om skiftet med avvikelse finns på ett block där du föreslagit en ändring

  • Om vi inte har hanterat ditt förslag ännu ska du vänta med att ändra i SAM-ansökan tills vi har hanterat ditt förslag.
  • Om vi har hanterat ditt förslag men inte godkänt det, behöver du ändra eller ta bort skiften i din ansökan för att undvika avdrag på stöden.
  • Om vi har hanterat ditt förslag och godkänt det, behöver du inte göra något. Skulle det finnas ytterligare problem med skiftet kommer du att få meddelande om det i ett nytt brev.

Du kan se om vi har hanterat ditt förslag genom att högerklicka på blocket i kartan och välja Visa blockinformation. I fältet Meddelande till kund kan du se om vi har hanterat och godkänt ändringen på blocket.

Senast granskad: 2023-07-14

Till toppen