Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

E-tjänst för ansökan om tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet på grund av covid‑19

Hitta på sidan

I e-tjänsten ansöker du om stöd för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet på grund av covid-19. Ansökan är öppen till och med den 15 november 2020.

Tänk på att

  • Om du redan är kund hos oss kan du uppdatera informationen på Mina sidor med det bankkontonummer som stödet ska utbetalas till.
  • Om du inte sedan tidigare är kund hos oss ska du fylla i och skicka in blanketten Anmälan kontonummer till oss.
  • Om du företräder någon annan ska du fylla i och skicka in blanketten Fullmakt–stöd för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet på grund av covid-19. Detta gäller dig som ansöker för en annan persons räkning eller ansöker för ett företag.

Du kan skicka in ovanstående uppgifter i samband med att du skickar in din ansökan om stöd, men för att handläggningen ska gå så snabbt som möjligt är det bra om du gör detta i förväg.

Så här loggar du in

För att logga in i e-tjänsten behöver du en e-legitimation, till exempel Mobilt BankID.

Din bekräftelse på att din ansökan är inskickad och mottagen får du direkt efter att du har tryckt på Skicka in. Det kommer då upp en sida där det står Klar Din ansökan har blivit inskickad!

Du behöver fullmakt om du inte är behörig firmatecknare

Om det är någon annan än behörig firmatecknare som loggar in i e-tjänsten för att göra ansökan måste det finnas en fullmakt. Du bifogar fullmakten som en bilaga i e-tjänsten när du gör ansökan.

Om du söker med fullmakt

När du har loggat in i e-tjänsten är det viktigt att du ändrar namn och personnummer från ditt eget till fullmaktsgivarens (fiskelicensinnehavaren) som du ansöker för.

Mer om stödet till tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet på grund av covid-19

På sidan om stödet för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet på grund av covid-19 kan du läsa om villkor och viktiga datum för stödet.

Utbetalning av stödet

Du beräknas få ett beslut inom 30 dagar efter att Jordbruksverket har mottagit en komplett ansökan. Kontroll av att villkoren för stödet är uppfyllda kommer delvis att göras I efterhand. Om villkoren för stödet inte har uppfyllts kommer Jordbruksverket att göra ett återkrav.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i ansökan för ändamålen stödhantering, kontroller, information, statistisk och utvärderingar. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning samt rättslig förpliktelse. Uppgifterna behandlas elektroniskt.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Senast uppdaterad:

Denna modul visas endast online