Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

FOU-projekt inom miljöförbättrande åtgärder

Här finns e-tjänster för vår verksamhet med försöks- och utvecklingsprojekt inom miljöförbättrande åtgärder i jordbruket. Det finns fyra olika typer av e-tjänster.

Databasen för försöks- och utvecklingsprojekt

Här kan du läsa slutrapporterna för de försöks- och utvecklingsprojekt som Jordbruksverket har finansierat.

Öppna databasen för försöks och utvecklingsprojekt

Ansöka om bidrag till FOU-projekt

Jordbruksverket har möjlighet att finansiera viss försöks- och utvecklingsverksamhet som ska bidra till att uppfylla de miljökvalitetsmål som är relevanta för jordbruket. Det gör vi genom att varje höst ge forskare och organisationer möjlighet att ansöka om bidrag för tillämpade försöks- och utvecklingsprojekt för det kommande året. Informationen finns tillgänglig under en begränsad tidsperiod i en utlysning. I utlysningen anger vi vilka områden vi prioriterar kommande år, bland annat utifrån tillgänglig budget.

Vi beräknar att öppna nästa utlysning i oktober 2020 för projekt som ska genomföras 2021.

Ansöka om utbetalning för det beviljade projektet

När du har fått beslut om att ditt projekt har beviljats bidrag, måste du ansöka om utbetalning. Du kan ansöka om utbetalning för ditt FOU-projekt så snart som du har haft kostnader, men högst tre gånger per år. Du måste söka om utbetalning för upparbetade kostnader senast den 15 oktober. Då söker du även om utbetalning av förskott för de kostnader du kommer att ha för återstoden av året. Blanketten i e-tjänsten innehåller två val (upparbetat respektive förskott).

E-tjänsten öppnas i maj 2020 för de beviljade projekten.

Redovisning av projektet

Senast den 1 mars varje år ska du lämna in en rapport för föregående års resultat. Om ditt projekt ska pågå under fler än ett år gör du en delredovisning. När projektet avslutas ska du skicka in en slutrapport med en sammanfattning. Vi kommer att publicera din slutrapport i vår databas för rapporter från försöks- och utvecklingsprojekten.

Blanketten som man ska fylla i kommer att finnas här i slutet av april.

Senast uppdaterad: 2020-05-20