Logotyp Jordbruksverket

Inventering av skadegörare

Jordbruksverkets växtskyddscentraler inventerar vissa skadegörare i jordbruksgrödor. Vi följer dessa skadegörare varje år för att få en uppfattning om hur skadornas storlek varierar mellan åren och mellan olika områden i landet. Resultaten är samlade i sökbara databaser.

Du kan välja bland databaserna nedan och till exempel söka på valfritt år och område för den skadegörare du är intresserad av. Uppdatering av dessa databaser sker kontinuerligt.

Havrebladlusägg

Genom att räkna havrebladlusägg på häggknoppar kan en prognos för angrepp av havrebladlus göras för kommande växtodlingssäsong.

Rotdödare

Efter säsongen görs en inventering av angrepp som har orsakats av rotdödarsvampen, främst i höstvete. Detta hjälper oss att uppskatta skadegörarens betydelse.

Ärtvecklare

En inventering av angreppen som har orsakats av ärtvecklarens larver inuti ärtbaljorna.

Prognos och varning

Ytterligare inventeringar av skadegörare finns i vår e-tjänst prognos och varning.

Mer om växtskadegörare