Nordiska namn på växtskadegörare

Här kan du söka namn på olika växtskadegörare. Registret innehåller drygt 5000 namn. Tillgängliga språk är svenska, norska, finska, danska, engelska och latin.

Senast uppdaterad: 2020-05-20