Prognos och varning – frukt

Prognos och varning – frukt är en e-tjänst som ger dig tillgång till ett antal väderbaserade verktyg. Verktygen ger en prognos på utvecklingen av viktiga skadegörare i fruktodling.

Data från lokala väderstationer

Tjänsten baseras på väderdata från lokala väderstationer. Varje station har sensorer som mäter grundläggande väderdata som lufttemperatur, relativ luftfuktighet, vindhastighet, vindriktning, nederbörd och bladväta. Uppgifter om alla parametrar sänds från stationerna, valideras, bearbetas i prognosmodeller och publiceras varje halvtimme.

Modellerna hjälper dig att identifiera perioder då äpple- och päronträd är mest utsatta för angrepp samt optimala tidpunkter för när du ska bekämpa. Tjänsten omfattar prognoser för skorv, äppelvecklare, äpplestekel, fruktträdskräfta och rönnbärsmal.

Prognossystemet är ett samverkansprojekt

Prognos och varning- frukt är ett samverkansprojekt mellan Jordbruksverket, Äppelriket och SLU. Det ingår i det svenska miljöprogrammet och finansieras därmed gemensamt av Sverige och EU.

Syftet med prognossystemet är att sprida information om olika skadegörare på äpplen till så många odlare som möjligt. Den information som finns är allmänna råd. Det är inga absoluta sanningar och ingen av de medverkande organisationerna kan garantera att uppgifterna är korrekta.

Mer om växtskadegörare

Senast granskad: 2022-03-15