Logotyp Jordbruksverket
 • Kända fel i SAM Internet
  • Har du ett åtagande att förlänga i år, kontrollera att du har sökt utbetalning på dina skiften
  • Har du ett åtagande att förlänga och påbörjat din ansökan före den 17 februari, men ännu inte skickat in den, då kan det saknas uppgifter om ditt åtagande
  • Beslutade åtaganden för miljöersättning för fäbodar, skötsel av våtmarker och dammar och restaurering av betesmarker och slåtterängar visas inte i SAM Internet
  • Frågan om att förnya åtagande för skötsel av våtmarker och dammar trots att det inte finns ett åtagande
  • SAM Internet fungerar inte med webbläsaren Internet Explorer och Safari

SAM Internet

Logga in i e-tjänsten för att söka jordbrukarstöd.

Driftinformation: Just nu finns inte några planerade driftstopp.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i din SAM-ansökan för ändamålen stödhantering, kontroll, revision, statistik, information, uppföljning, utvärdering och analys samt vid krishantering och bekämpning av djur- eller växtsmittor.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter och till EU:s institutioner för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning. Vi är också rättsligt skyldiga att publicera namn, kommun, vilka stöd du fått och stödbelopp samt uppgifter om mark och markanvändning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Behöver du uppdatera ditt BankID?

Du kan behöva uppdatera ditt BankID för att det ska fungera med Chrome och andra webbläsare.