Jordbruksverkets databas med landsbygdsstatistik

I Allt om landet har vi samlat kunskap om Sveriges landsbygder. I databasen kan du ta del av den statistik om Sveriges landsbygder som Jordbruksverket sammanställde under åren 2012-2013. Statistiken i databasen finns även sammanställd i webbpublikationsserien Allt om landet.

Öppna databasen Allt om landet

I databasen ligger statistiken på kommunnivå.

Med hjälp av statistiken kan du ladda ned data för en viss kommun eller jämföra flera olika kommuner. Du kan även jämföra kommuner efter den definition av landsbygd som vi använder i Allt om landet.

Senast granskad: 2022-04-06