{"name":"Publiceringsår","alias":"Publiceringsar","showMore":5,"values":[{"name":"2020","value":"2020"},{"name":"2019","value":"2019"},{"name":"2018","value":"2018"},{"name":"2015","value":"2015"},{"name":"2014","value":"2014"}]}
{"name":"Inriktning","alias":"Inriktning","showMore":5,"values":[{"name":"Begränsad klimatpåverkan","value":"Begränsad klimatpåverkan"},{"name":"Ekologisk produktion","value":"Ekologisk produktion"},{"name":"Ett rikt odlingslandskap","value":"Ett rikt odlingslandskap"},{"name":"Giftfri miljö","value":"Giftfri miljö"},{"name":"Ingen övergödning","value":"Ingen övergödning"}]}
{"name":"Organisation","alias":"BidragsförvaltandeOrganisation","showMore":0,"values":[{"name":"HIR Skåne AB","value":"HIR Skåne AB"},{"name":"HS Konsult AB","value":"HS Konsult AB"},{"name":"JTI","value":"JTI"},{"name":"RISE","value":"RISE"},{"name":"Sveriges Frö- och oljeväxtodlare","value":"Sveriges Frö- och oljeväxtodlare"},{"name":"Sveriges lantbruksuniversitet","value":"Sveriges lantbruksuniversitet"}]}