Produktionsplatser för djurhållning

Produktionsplats för djurhållning Viss typ av djurhållning som hålls på en plats ska anmälas till Jordbruksverket.