{"name":"Årtal","alias":"Årtal","showMore":5,"values":[{"name":"2014","value":"2014"},{"name":"2013","value":"2013"}]}
{"name":"Djurslag","alias":"Djurslag","showMore":5,"values":[{"name":"Brunråtta","value":"Brunråtta"},{"name":"Alzheimers","value":"Alzheimers"},{"name":"Husmus","value":"Husmus"},{"name":"Guldhamster","value":"Guldhamster"},{"name":"Hjärt/Kärl","value":"Hjärt/Kärl"},{"name":"Cancer","value":"Cancer"},{"name":"Diabetes/Insulin","value":"Diabetes/Insulin"},{"name":"Vaccin","value":"Vaccin"},{"name":"Gris","value":"Gris"},{"name":"Övriga fiskar","value":"Övriga fiskar"},{"name":"Zebrafisk","value":"Zebrafisk"},{"name":"Parkinsons","value":"Parkinsons"},{"name":"Immunsystem","value":"Immunsystem"},{"name":"Nervsystem","value":"Nervsystem"},{"name":"Skelett/Muskler","value":"Skelett/Muskler"},{"name":"Smärta","value":"Smärta"},{"name":"Urinvägar/Fortplantning","value":"Urinvägar/Fortplantning"},{"name":"Etologi/Beteende","value":"Etologi/Beteende"},{"name":"Hund","value":"Hund"},{"name":"Övriga fåglar","value":"Övriga fåglar"},{"name":"Mag/Tarm","value":"Mag/Tarm"},{"name":"Får","value":"Får"},{"name":"Katt","value":"Katt"},{"name":"Marsvin","value":"Marsvin"},{"name":"Kanin","value":"Kanin"},{"name":"Sinnesorgan (ex hud, ögon, öron)","value":"Sinnesorgan (ex hud, ögon, öron)"},{"name":"Artros","value":"Artros"},{"name":"Inflammation","value":"Inflammation"},{"name":"Astma/Allergi","value":"Astma/Allergi"},{"name":"Lungor/Luftvägar","value":"Lungor/Luftvägar"},{"name":"Epilepsi","value":"Epilepsi"},{"name":"Schizofreni","value":"Schizofreni"},{"name":"Stroke","value":"Stroke"},{"name":"Farmakokinetik","value":"Farmakokinetik"},{"name":"Stamceller","value":"Stamceller"},{"name":"Depression/Ångest","value":"Depression/Ångest"},{"name":"Transplantation","value":"Transplantation"},{"name":"Metabolism (ämnesomsättning)","value":"Metabolism (ämnesomsättning)"},{"name":"Toxicitet","value":"Toxicitet"},{"name":"Get","value":"Get"},{"name":"Tamhöna","value":"Tamhöna"},{"name":"Rana (Vanlig groda och leopardgroda)","value":"Rana (Vanlig groda och leopardgroda)"},{"name":"Infektion","value":"Infektion"},{"name":"Övriga gnagare","value":"Övriga gnagare"},{"name":"Reumatism","value":"Reumatism"},{"name":"Fetma","value":"Fetma"},{"name":"Hormonsystem","value":"Hormonsystem"},{"name":"Nötkreatur","value":"Nötkreatur"},{"name":"Hästar, åsnor och korsningar","value":"Hästar, åsnor och korsningar"},{"name":"Övriga däggdjur","value":"Övriga däggdjur"},{"name":"Djurvälfärd","value":"Djurvälfärd"},{"name":"Övriga groddjur","value":"Övriga groddjur"},{"name":"Klogrodor (Afrikansk och västafrikansk klogroda)","value":"Klogrodor (Afrikansk och västafrikansk klogroda)"},{"name":"Övriga rovdjur","value":"Övriga rovdjur"},{"name":"Demens","value":"Demens"},{"name":"Tamiller","value":"Tamiller"},{"name":"Autism","value":"Autism"},{"name":"Primater","value":"Primater"}]}
{"name":"Antal djur","alias":"Antaldjur","showMore":5,"values":[{"name":"Brunråtta","value":"Brunråtta"},{"name":"Alzheimers","value":"Alzheimers"},{"name":"Husmus","value":"Husmus"},{"name":"Guldhamster","value":"Guldhamster"},{"name":"Hjärt/Kärl","value":"Hjärt/Kärl"},{"name":"Cancer","value":"Cancer"},{"name":"Diabetes/Insulin","value":"Diabetes/Insulin"},{"name":"Vaccin","value":"Vaccin"},{"name":"Gris","value":"Gris"},{"name":"Övriga fiskar","value":"Övriga fiskar"},{"name":"Zebrafisk","value":"Zebrafisk"},{"name":"Parkinsons","value":"Parkinsons"},{"name":"Immunsystem","value":"Immunsystem"},{"name":"Nervsystem","value":"Nervsystem"},{"name":"Skelett/Muskler","value":"Skelett/Muskler"},{"name":"Smärta","value":"Smärta"},{"name":"Urinvägar/Fortplantning","value":"Urinvägar/Fortplantning"},{"name":"Etologi/Beteende","value":"Etologi/Beteende"},{"name":"Hund","value":"Hund"},{"name":"Övriga fåglar","value":"Övriga fåglar"},{"name":"Mag/Tarm","value":"Mag/Tarm"},{"name":"Får","value":"Får"},{"name":"Katt","value":"Katt"},{"name":"Marsvin","value":"Marsvin"},{"name":"Kanin","value":"Kanin"},{"name":"Sinnesorgan (ex hud, ögon, öron)","value":"Sinnesorgan (ex hud, ögon, öron)"},{"name":"Artros","value":"Artros"},{"name":"Inflammation","value":"Inflammation"},{"name":"Astma/Allergi","value":"Astma/Allergi"},{"name":"Lungor/Luftvägar","value":"Lungor/Luftvägar"},{"name":"Epilepsi","value":"Epilepsi"},{"name":"Schizofreni","value":"Schizofreni"},{"name":"Stroke","value":"Stroke"},{"name":"Farmakokinetik","value":"Farmakokinetik"},{"name":"Stamceller","value":"Stamceller"},{"name":"Depression/Ångest","value":"Depression/Ångest"},{"name":"Transplantation","value":"Transplantation"},{"name":"Metabolism (ämnesomsättning)","value":"Metabolism (ämnesomsättning)"},{"name":"Toxicitet","value":"Toxicitet"},{"name":"Get","value":"Get"},{"name":"Tamhöna","value":"Tamhöna"},{"name":"Rana (Vanlig groda och leopardgroda)","value":"Rana (Vanlig groda och leopardgroda)"},{"name":"Infektion","value":"Infektion"},{"name":"Övriga gnagare","value":"Övriga gnagare"},{"name":"Reumatism","value":"Reumatism"},{"name":"Fetma","value":"Fetma"},{"name":"Hormonsystem","value":"Hormonsystem"},{"name":"Nötkreatur","value":"Nötkreatur"},{"name":"Hästar, åsnor och korsningar","value":"Hästar, åsnor och korsningar"},{"name":"Övriga däggdjur","value":"Övriga däggdjur"},{"name":"Djurvälfärd","value":"Djurvälfärd"},{"name":"Övriga groddjur","value":"Övriga groddjur"},{"name":"Klogrodor (Afrikansk och västafrikansk klogroda)","value":"Klogrodor (Afrikansk och västafrikansk klogroda)"},{"name":"Övriga rovdjur","value":"Övriga rovdjur"},{"name":"Demens","value":"Demens"},{"name":"Tamiller","value":"Tamiller"},{"name":"Autism","value":"Autism"},{"name":"Primater","value":"Primater"}]}
{"name":"Syfte","alias":"Syfte","showMore":5,"values":[{"name":"Grundforskning","value":"​01. Grundforskning​"},{"name":"Tillämpad forskning om sjukdomar","value":"02. Tillämpad forskning om sjukdomar","info":"Forskning om vilka effekter sjukdomar, ohälsa eller annat avvikande tillstånd har på människor, djur eller växter samt hur de ska undvikas, förebyggas, diagnosticeras eller behandlas"},{"name":"Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd","value":"03. Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd","info":"Forskning som innebär utvärdering, påvisande, reglering eller modifiering av fysiologiska tillstånd hos människor, djur eller växter"},{"name":"Forskning som syftar till förbättring av djurens välfärd","value":"04. Forskning som syftar till förbättring av djurens välfärd"},{"name":"Utveckling m.m. av läkemedel, livsmedel och annat","value":"05. Utveckling m.m. av läkemedel, livsmedel och annat","info":"Utveckling, tillverkning eller testning av kvalitet, effekt och säkerhet av läkemedel, livsmedel, foder och andra ämnen eller produkter. Detta gäller endast i de system som avses i följande 3 syften Tillämpad forskning om sjukdomar, Tillämpad forskning om fysiologiska tillstånd och Forskning som syftar till förbättring av djurens välfärd."},{"name":"Forskning som syftar till artskydd","value":"06. Forskning som syftar till artskydd"},{"name":"Skydd av den naturliga miljön för att bevara människors hälsa eller välfärd","value":"07. Skydd av den naturliga miljön för att bevara människors hälsa eller välfärd"},{"name":"Skydd av den naturliga miljön för att bevara djurs hälsa eller välfärd","value":"08. Skydd av den naturliga miljön för att bevara djurs hälsa eller välfärd"},{"name":"Rättsmedicinska undersökningar","value":"09. Rättsmedicinska undersökningar"},{"name":"Användning inom utbildning","value":"10. Användning inom utbildning","info":"Användning i högskoleutbildning eller i utbildning som syftar till att förvärva, upprätthålla eller utveckla yrkesfärdigheter under förutsättning att användningen framgår av utbildningens kursplaner, och är nödvändig med hänsyn till syftet med utbildningen"},{"name":"Framställning och upprätthållande av en genetiskt modifierad djurstam","value":"11. Framställning och upprätthållande av en genetiskt modifierad djurstam"},{"name":"Annat","value":"12. Annat","info":"Annat - gäller endast för försök som sannolikt inte orsakar lidande i lika stor eller större utsträckning än ett nålstick som utförts enligt god veterinärmedicinsk praxis"},{"name":"Uppgift saknas","value":"Uppgift saknas"}]}
{"name":"Sjukdomar och kroppssystem","alias":"Sjukdomarochkroppssystem","showMore":5,"values":[{"name":"Övriga fiskar","value":"ǂǂd67672696761206669736b6172"},{"name":"Autism","value":"ǂǂ41757469736d"},{"name":"Tamiller","value":"ǂǂ54616d696c6c6572"},{"name":"Demens","value":"ǂǂ44656d656e73"},{"name":"Övriga rovdjur","value":"ǂǂd6767269676120726f76646a7572"},{"name":"Klogrodor (Afrikansk och västafrikansk klogroda)","value":"ǂǂ4b6c6f67726f646f722028416672696b616e736b206f63682076e47374616672696b616e736b206b6c6f67726f646129"},{"name":"Övriga groddjur","value":"ǂǂd676726967612067726f64646a7572"},{"name":"Djurvälfärd","value":"ǂǂ446a757276e46c66e47264"},{"name":"Övriga däggdjur","value":"ǂǂd676726967612064e46767646a7572"},{"name":"Hästar, åsnor och korsningar","value":"ǂǂ48e4737461722c20e5736e6f72206f6368206b6f72736e696e676172"},{"name":"Nötkreatur","value":"ǂǂ4ef6746b726561747572"},{"name":"Hormonsystem","value":"ǂǂ486f726d6f6e73797374656d"},{"name":"Fetma","value":"ǂǂ4665746d61"},{"name":"Reumatism","value":"ǂǂ5265756d617469736d"},{"name":"Övriga gnagare","value":"ǂǂd6767269676120676e6167617265"},{"name":"Infektion","value":"ǂǂ496e66656b74696f6e"},{"name":"Rana (Vanlig groda och leopardgroda)","value":"ǂǂ52616e61202856616e6c69672067726f6461206f6368206c656f7061726467726f646129"},{"name":"Tamhöna","value":"ǂǂ54616d68f66e61"},{"name":"Get","value":"ǂǂ476574"},{"name":"Toxicitet","value":"ǂǂ546f78696369746574"},{"name":"Metabolism (ämnesomsättning)","value":"ǂǂ4d657461626f6c69736d2028e46d6e65736f6d73e474746e696e6729"},{"name":"Transplantation","value":"ǂǂ5472616e73706c616e746174696f6e"},{"name":"Depression/Ångest","value":"ǂǂ44657072657373696f6e2fc56e67657374"},{"name":"Stamceller","value":"ǂǂ5374616d63656c6c6572"},{"name":"Farmakokinetik","value":"ǂǂ4661726d616b6f6b696e6574696b"},{"name":"Stroke","value":"ǂǂ5374726f6b65"},{"name":"Schizofreni","value":"ǂǂ536368697a6f6672656e69"},{"name":"Epilepsi","value":"ǂǂ4570696c65707369"},{"name":"Lungor/Luftvägar","value":"ǂǂ4c756e676f722f4c75667476e4676172"},{"name":"Astma/Allergi","value":"ǂǂ4173746d612f416c6c65726769"},{"name":"Inflammation","value":"ǂǂ496e666c616d6d6174696f6e"},{"name":"Artros","value":"ǂǂ417274726f73"},{"name":"Sinnesorgan (ex hud, ögon, öron)","value":"ǂǂ53696e6e65736f7267616e20286578206875642c20f6676f6e2c20f6726f6e29"},{"name":"Kanin","value":"ǂǂ4b616e696e"},{"name":"Marsvin","value":"ǂǂ4d61727376696e"},{"name":"Katt","value":"ǂǂ4b617474"},{"name":"Får","value":"ǂǂ46e572"},{"name":"Mag/Tarm","value":"ǂǂ4d61672f5461726d"},{"name":"Övriga fåglar","value":"ǂǂd676726967612066e5676c6172"},{"name":"Hund","value":"ǂǂ48756e64"},{"name":"Etologi/Beteende","value":"ǂǂ45746f6c6f67692f42657465656e6465"},{"name":"Urinvägar/Fortplantning","value":"ǂǂ5572696e76e46761722f466f7274706c616e746e696e67"},{"name":"Smärta","value":"ǂǂ536de4727461"},{"name":"Skelett/Muskler","value":"ǂǂ536b656c6574742f4d75736b6c6572"},{"name":"Nervsystem","value":"ǂǂ4e65727673797374656d"},{"name":"Immunsystem","value":"ǂǂ496d6d756e73797374656d"},{"name":"Parkinsons","value":"ǂǂ5061726b696e736f6e73"},{"name":"Zebrafisk","value":"ǂǂ5a656272616669736b"},{"name":"Gris","value":"ǂǂ47726973"},{"name":"Vaccin","value":"ǂǂ56616363696e"},{"name":"Diabetes/Insulin","value":"ǂǂ44696162657465732f496e73756c696e"},{"name":"Cancer","value":"ǂǂ43616e636572"},{"name":"Hjärt/Kärl","value":"ǂǂ486ae472742f4be4726c"},{"name":"Guldhamster","value":"ǂǂ47756c6468616d73746572"},{"name":"Husmus","value":"ǂǂ4875736d7573"},{"name":"Alzheimers","value":"ǂǂ416c7a6865696d657273"},{"name":"Brunråtta","value":"ǂǂ4272756e72e5747461"},{"name":"Primater","value":"ǂǂ5072696d61746572"}]}
{"name":"Svårhetsgrad","alias":"Svårhetsgrad","showMore":5,"values":[{"name":"Ringa svårhetsgrad","value":"Ringa svårhetsgrad"},{"name":"Måttlig svårhetsgrad","value":"Måttlig svårhetsgrad"},{"name":"Avsevärd svårhetsgrad","value":"Avsevärd svårhetsgrad"},{"name":"Terminal","value":"Terminal"},{"name":"Terminal/organ","value":"Terminal/organ"},{"name":"Uppgift saknas","value":"Uppgift saknas"}]}
{"name":"Utvärderingiefterhand","alias":"Utvärderingiefterhand","showMore":5,"values":[{"name":"Ja","value":"Ja"},{"name":"Nej","value":"Nej"},{"name":"Uppgift saknas","value":"Uppgift saknas"}]}