Kända fel i SAM Internet

  • Hjälpfunktionen inne i SAM Internet fungerar inte
  • Information till dig som har komplement i ditt åtagande för betesmarker och slåtterängar
  • Beslutade åtaganden för miljöersättning för fäbodar, skötsel av våtmarker och dammar och restaurering av betesmarker och slåtterängar visas inte i SAM Internet
  • SAM Internet fungerar dåligt med webbläsaren Internet Explorer 11

Redaktionell hjälp

Meddelandetyp

Notis

Startsidor för meddelandet