Komplettera uppgifter om din produktionsplats

På grund av nya EU-regler vill vi att du som har grisar, nötkreatur, får, getter eller fjäderfän (inklusive värphöns) kontrollerar uppgifterna om din produktionsplats och kompletterar med nya uppgifter. Läs mer om detta och gör ändringarna i e-tjänsten Registrera anläggning.