Logotyp Jordbruksverket

Mobil gröngödsling i eko­växthusodling

Det EU-gemensamma projektet Greenresilient har testat tillförsel av mobil gröngödsling till växthusodlingar. Resultat och erfarenheter sammanfattas här.

Målsättningen har varit att:

  • Öka biodiversiteten hos markens mikroorganismer och öka den biologiska aktiviteten i växthusjorden
  • Bibehålla mullhalten och förbättra strukturen
  • Skydda jorden från onödig uttorkning vid höga marktemperaturer och få till en jämnare markfukt
  • Minska bevattningsbehovet
  • Bidra med växtnäring på kort och lång sikt.

De olika gröngödslingarna som testades visas i tabellen längst ner på sidan.

Det är tänkt att gröngödslingarna produceras i närheten till växthuset eller på den egna gården för att undvika näringsinköp och onödiga transporter.

Nackdelar med mobil gröngödsling kan vara:

  • Sniglar som kommer in med materialet. Var observant och bekämpa vid behov.
  • Ogräsfrö som kommer in med materialet. Var noga med källan för gröngödslingen.
  • Brännskador på bladen om man tillför gröngödsling i växande gröda och vid soligt väder.
  • Arbetstiden ökar när man använder mobil gröngödsling istället för plasttäckning.

Egen odling av mobil gröngödsling

Anpassa sådden till när du ska skörda gröngödslingen och sprida den i växthuset. För att få en ogräsfri gröngödsling är det lämpligt med falsk såbädd innan sådd. En putsning av gröngödslingsvallen kan också vara aktuell cirka 5 veckor efter sådd, så att ogräsen inte fröar av sig.

C/N-kvoten avgör optimal skördetidpunkt, men skörd i begynnande blomning eller axgång minskar risken för ogräs som fröar och kommer med i växthuset. Optimal snittlängd är cirka 10 cm. Kortare material kan klumpa ihop sig och längre material är svårare att lägga ut.
Mängderna för marktäckning beror på behovet och materialet, men en tumregel är, att det behövs minst 10-15 cm för att hålla borta ogräs i bäddarna under en odlingssäsong. Ett annat sätt att mäta behovet, är att multiplicera växthusarealen 3 gånger. Då får man det minsta arealbehovet som behövs för fältet av gröngödsling.

Flera tips kring användning

Enklast är att sprida ut gröngödslingen före plantering av kulturen. Jordtemperaturen ska då helst vara 15 grader eller mer. Om jordtemperaturen är lägre är det bättre att sprida gröngödslingen senare i växande gröda. Observera att om det är mycket soligt vid spridningstillfället, kan gaserna från både färsk gröngödsling och ensilage ge brännskador på bladen. Var därför noga med att ventilera ordentligt i flera dagar efter spridningstillfället. Placera droppbevattningen ovanpå lagret med gröngödsling. Bruka ner eventuella rester av gröngödslingen vid slutet av kulturtiden i bäddarna med fräs eller handredskap som bredgrep.

Vad händer nu?

Ekorådgivningen på Jordbruksverket kommer att visa några av dessa alternativ i en demoodling säsongen 2022 samt följa upp andra initiativ, där olika åtgärder för växtföljd och växtmångfald testas under sommaren. Vi kommer att redovisa erfarenheterna i vårt nyhetsbrev EKOträdgård.

Tabell över de olika gröngödslingsalternativen som testades under projektet


Behov kg/m2

Optimal skördepunkt

Näringsinnehåll

Fördelar

Nackdelar

Klöver/gräs
30/70

7–9

Tidig axgång

Hög näringstillförsel – på grund av stor mängd som tillförs

Relativt hög N-tillgång

Lätt att få tag i

Störst mängd material som behövs
Om för spätt, så kan materialet bli packat
Rel snabb nedbrytning

Trädgårdsböna

3–4

Blommande bönor

Hög N
Lägre P

Endast en mindre mängd behövs

Rel snabb nedbrytning

Höstråg

4–6

Tidig axgång

Högst P
Låg N

Bryts ner långsamt
Råg kan skördas mkt tidigt på våren

Kan binda N om skördat för sent
Hög P

Råg/vicker
30/70

3–5

Blomstart hos vicker

Låg näringstillförsel
Relativt hög N-tillgång

Bra struktur
Bra C:N balans
Endast en mindre mängd behövs

Rel sen skörd

Ensilage

Beror på ursprunget

Tidig skörd

Beror på ursprunget

Flexibel tidpunkt av tillförsel
Minskar risken för införsel av ogräs

Kan ge skador på bladen på grund av gaser från ensilaget