Logotyp Jordbruksverket

Ökat behov av E-vitamin hos kalvar vid avvänjningen

Ny forskning från Aarhus Universitet har visat att mjölkraskalvar ofta har underskott av E-vitamin i samband med avvänjningen. När kalvarna dricker helmjölk har de tillräckliga nivåer av E-vitamin i kroppen, men vid avvänjningen sjunker nivån. Studien visar att det behövs en hög koncentration av naturligt E-vitamin i startfodret (kraftfoder för kalvar) för att fortsatt hålla uppe nivån av vitamin E.

En kvinna i blå overall står vid ett galler. En svart och vit kalv sträcker ut sitt huvud mot hennes hand.

Forskarna har visat att kalvar ofta har lägre nivå av vitamin E i blodplasman efter avvänjning än den rekommenderade nivån (som är 3 µg/ml, en nivå som är relaterad till ett bra immunförsvar). Därför är vitamin E-källorna och nivåerna som används i vanliga startfoder inte tillräckligt bra och/eller tillräckligt höga. Det är vanligt att använda en syntetisk form av vitamin E i foder, men vissa startfoder till kalvar som säljs i Sverige innehåller en naturlig form av vitamin E.

Orsakerna till att nivån av vitamin E sjunker vid avvänjningen kan vara att kalvarnas foderintag minskar och att tiden kring avvänjningen är förknippad med olika stressfaktorer som foderbyten från mjölk till fast foder och kalvars förflyttning mellan grupper. Dessa stressfaktorer kan öka E-vitaminbehovet under och efter avvänjningen. Om kalvar får för lite E-vitamin kan det bland annat leda till ett försvagat immunförsvar.

Rätt typ och mängd E-vitamin undersökt

I studierna från Aarhus Universitet ingick två försök. I det första fick kalvarna helmjölk fram till avvänjningen, vilket är ett krav i ekologisk produktion. Men i studien avvandes kalvarna tidigare än efter en mjölkperiod på minst 90 dagar som är regel för ekologisk kalvuppfödning. Fyra grupper med kalvar fick antingen inget vitamin, syntetiskt vitamin, seminaturligt eller naturligt vitamin E. Studiernas syfte var att hitta den mest effektiva E-vitaminkällan samt rätt mängd E-vitamin som kan tillsättas startfodret. Kalvarnas E-vitamin status mättes från tre veckor innan avvänjning till två veckor efter avvänjning. Kalvarna hade tillgång till ett vanligt startfoder.

Nya rekommendationer för mängden E-vitamin i startfoder

Enligt resultaten var det möjligt att upprätthålla en tillräckligt hög nivå av vitamin E hos kalvarna genom att berika kraftfodret med naturligt vitamin E. Dessutom visar försöken att ett tillskott av 200 mg/kg naturligt vitamin (i formen RRR-α-tocopherol) i startkoncentrat var den nödvändiga mängden för att efter avvänjning kunna hålla nivån på den rekommenderade hos mjölkraskalvar.

De olika behandlingarna påverkade inte kalvarnas tillväxt under försöket. Forskarna påpekar att försöken inte visar vad som händer med kalvarnas vitamin E-status efter den studerade tiden.

Mer information

Mer om försöket hos DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug:

Hela artikeln i Animal: