18 Juni 2018

Långsamväxande slaktkyckling passar för ekologisk produktion

I ett projekt har forskare vid SLU studerat en snabbväxande typ av slaktkyckling, Ross 308, och en mer långsamväxande, Rowan Ranger. Slutsatsen är att den långsamväxande typen av slaktkyckling, Rowan Ranger, passar bättre i ekologisk produktion än Ross 308.

Ekologisk produktion av slaktkyckling i Sverige har ökat de senaste åren, vilket har skapat behov av mer långsamväxande kycklingar som är bättre anpassade för en längre uppfödningstid. I ett projekt har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet studerat en snabbväxande typ av slaktkyckling, Ross 308, och en mer långsamväxande, Rowan Ranger.

Två typer av slaktkycklingar: den snabbväxande Ross 308 och den långsamväxande Rowan Ranger.

Två typer av slaktkycklingar: den snabbväxande Ross 308 och den långsamväxande Rowan Ranger.

Om studiens metod och resultat

Kycklingarna fick ekologiskt foder med antingen högt eller lågt proteininnehåll och föddes upp under 10 veckor. Forskarna jämförde tillväxt, fodereffektivitet, slaktkroppsegenskaper, hälsa samt beteende hos de två typerna av slaktkyckling. De snabbväxande kycklingarna växte som väntat snabbare och hade en bättre fodereffektivitet än de långsamväxande kycklingarna. Samtidigt hade de snabbväxande kycklingarna en högre dödlighet, främst på grund av benproblem, än den långsamväxande kycklingarna när de föddes upp under 10 veckor.

Den snabbväxande hybriden växte långsammare när de fick foder med högt proteininnehåll jämfört med när de fick foder med lågt proteininnehåll. De kycklingar som fick lågproteinfodret hade ett något (men inte statistiskt säkerhetsställt) högre foderintag än de som fick högproteinfodret. Forskarna menar att kycklingarna kan ha anpassat sig efter den lägre proteinkoncentrationen till att äta mer.

Den långsamväxande hybriden växte däremot snabbare när de fick foder med högt proteininnehåll än när de fick foder med lågt proteininnehåll. Slaktkroppen var större hos den snabbväxande hybriden, men den enda skillnaden mellan typerna i slaktkropps­sammansättning var en högre andel bröstfilé hos den snabbväxande kycklingen.

Studien visade även att Ross-kycklingarna var mindre aktiva och satt ner mer samt åt och drack mer än Rowan Ranger-kycklingarna som i sin tur stod upp mer och använde sittpinnarna mer, oavsett foderbehandling.

Slutsats: långsamväxande slaktkyckling passar bättre för ekologisk produktion

Slutsatsen av studien är att den långsamväxande typen av slaktkyckling, Rowan Ranger, passar bättre i ekologisk produktion än Ross 308.

Läs mer om studien

Studien är publicerad form av i två artiklar.

1. Artikel om kycklingarnas tillväxt, fodereffektivitet, hälsa och slaktkropp:

2. Artikel om kycklingarnas beteende:

Senast uppdaterad: