16 September 2018

Förutsättningar för att öka ekologiskt nötkött i Västra Götaland

I ett projekt har förutsättningarna för att öka produktionen av ekologiskt nötkött studerats. Syftet med projektet var att belysa resurser och marknadspotential för lönsam produktion av ekologiskt nötkött i Västra Götalands län.

Förutsättningarna för att öka produktionen av ekologiskt nötkött har studerats i ett projekt. Projektet initierades av Västra Götalandsregionen tillsammans med Ekologiska Lantbrukarna, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Rådgivarna i Sjuhärad, LRF och Jordbruksverket.

Syftet med projektet var att belysa resurser och marknadspotential för lönsam produktion av ekologiskt nötkött i Västra Götalands län. I rapporten för projektet diskuteras möjligheter men också flaskhalsar inom ekologisk nötköttsproduktion.

Herefordkalv.

En del i projektet var att genom intervjuer med lantbrukare, rådgivare, företrädare för slakteribranschen med flera få en bild av möjligheter men också svårigheter i den ekologiska nötköttsproduktionen. En annan del var att sammanställa statistikuppgifter avseende den ekologiska nötköttsproduktionen i länet.

Detta finns redovisat i rapporten som du kan läsa på Länsstyrelsen i Västra Götalands webbplats.

Senast uppdaterad: