30 Oktober 2018

Lokalt och hållbart proteinfoder från grön biomassa

Tre danska projekt har fokuserat på produktion av grön biomassa i kombination med bioraffineringsteknik. Målet var att hitta lösningar på utmaningar inom hållbarhet, biologisk mångfald och självförsörjning med proteinfoder.

Lucern-klöver.

Om projekten

För att hitta lösningar på utmaningar inom jordbruket – som hållbarhet, biologisk mångfald och självförsörjning med proteinfoder – har ett antal danska projekt fokuserat på produktion av grön biomassa i kombination med bioraffineringsteknik.

Resultaten presenterades under ett seminarium

I september 2018 ordnades ett seminarium på Århus Universitet för att presentera resultat från projekten MultiPlant, SuperGrassPork och BioValue och diskutera nya initiativ. I diskussionerna framkom att forskningen bör gå djupare för att öka proteinutbytet per hektar, förbättra skörden och lagring av biomassa, samt säkerställa en högkvalitativ produkt som är ekonomiskt och miljömässigt hållbar.

Vision om alternativa danska proteinfoder

Vid Centrat för Cirkulär Bioekonomi vid Århus Universitet har man en vision där det inom fem år ska finnas alternativa danska proteinfoder för att matcha befintliga proteinfoder på både pris och kvalitet. Då ska man ha etablerat en kommersiell produktion av hållbara proteininnehållande råmaterial från landbaserad produktion och även från vattenlevande källor och från rester från industrin till både foder- och livsmedelsändamål, med mindre miljö- och klimatpåverkan än för befintliga produkter.

Läs mer om projekten

Du kan läsa mer om projekten i en nyhet publicerad av ICROFS. Där finns också länkar till presentationer från seminariet.

Senast uppdaterad: